xs
xsm
sm
md
lg

รบ.หนุนธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ สร้างรายได้ทางเลือก ยกเป็นปฏิรูปก้าวกระโดด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
“ไก่อู” เผย รบ.ส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ สร้างความตื่นตัวครั้งใหญ่ จับมือทุกฝ่ายช่วยให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้เป็นทางเลือกใหม่ตลาด หนุนเข้าถึงแหล่งทุนมีกองทุนร่วมลงทุน นำภาคเกษตรเข้าสู่ระบบ แก้ปัญหาให้ยั่งยืน ยกเป็นในแนวทางปฏิรูปแบบก้าวกระโดด ให้ “สมคิด” ดูแล

วันนี้ (12 ม.ค.) พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในปี 2559 นี้ รัฐบาลจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยดูแลการเติบโตทางเศรษฐกิจในอยู่ในระดับที่เหมาะสมและควรจะเป็น รวมทั้งปฏิรูปเศรษฐกิจที่เน้นการเติบโตจากภายใน โดยมีมาตรการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ (Tech Start up) เป็นหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อขยายธุรกิจและตลาดใหม่ ยกระดับขีดความสามารถของประเทศให้แข่งขันได้มากขึ้น

“รัฐบาลจะสร้างความตื่นตัวครั้งใหญ่ในเรื่อง Thailand Start up โดยจับมือทุกฝ่ายทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตร ดิจิตอล เทคโนโลยี และธุรกิจบริการ มาร่วมกันคิดและสร้างเจ้าของธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมตั้งแต่ระดับเล็ก กลาง ใหญ่ ช่วยให้เกิดการจ้างงาน และสร้างรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่เป็นทางเลือกใหม่ของตลาด”

สำหรับแนวทางที่รัฐบาลจะดำเนินการ คือ การจัดตั้ง National Start up Center เชื่อมโยงบัญชีนวัตกรรมที่มีอยู่ในแต่ละกระทรวงและจดทะเบียน Start up ทั้งหมด ส่งเสริมให้ Start up เหล่านี้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทั้งจากธนาคารของรัฐและเอกชน รวมถึงมีกองทุนร่วมลงทุนให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ด้วยกันเอง หรือสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนความรู้

“สิ่งสำคัญที่รัฐบาลคิด คือ การนำภาคเกษตรเข้าสู่ระบบนี้ เพราะต้องการปฏิรูปการเกษตรของประเทศให้มีมูลค่าสูงขึ้น และแก้ปัญหาเดิมๆ ที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการส่งเสริม Start up เกษตรอุตสาหกรรมรายย่อยในท้องถิ่น “1 ตำบล 1 SME” อย่างครบวงจรตั้งแต่การให้ทุน ผลิต แปรรูป และจัดหาตลาด ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศ”

พล.ต.สรรเสริญกล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นหัวหน้าทีม ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการให้ได้ภายในปีนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...