xs
xsm
sm
md
lg

“ประยุทธ์-ปธน.ศรีลังกา” ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระบรมสารีริกธาตุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากศรีลังกา พร้อมประธานาธิบดีศรีลังกา เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะได้ วันนี้ถึง 16 พ.ย.ที่พุทธมณฑล

วันนี้ (2 พ.ย.) เมื่อเวลา 14.30 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา พร้อมด้วยพระสงฆ์จากประเทศศรีลังกา 60 รูป พระสงฆ์จากประเทศไทย 500 รูป และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี

โอกาสนี้ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และนายกรัฐมนตรีได้ถวายดอกไม้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และกราบสักการะพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และพระมหาเถระ ประธานสงฆ์แห่งศรีลังกาตามลำดับ

สำหรับพระบรมสารีริกธาตุนี้ อัญเชิญมาจากวัดมหิยานกะนะราชมหาวิหาร วัดแห่งแรกของศรีลังกาที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จเยือน เป็นส่วนกระดูกไหปลาร้าด้านซ้ายของพระพุทธองค์ ซึ่งจะประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ พุทธมณฑล เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สักการะเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุได้ ตั้งแต่วันที่ 1-16 พฤศจิกายนนี้ โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากวัดพิชยญาติการาม วัดพระปฐมเจดีย์ วัดเจษฎาราม วัดไร่ขิง วัดพระพุทธฉาย และวัดสามพราน เชิญชวนคณะอุบาสกอุบาสิกา ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทานตลอดงานอีกด้วยกำลังโหลดความคิดเห็น...