xs
xsm
sm
md
lg

ปธ.สปช.นัด วิปฯ ถกคำถามสอดประชามติ 6 ส.ค.“ไพบูลย์” เตือนโหวต รธน.ไม่ผ่านจะถูกมองไร้ผลงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (แฟ้มภาพ)
เลขาฯ วิป สปช. เผย “เทียนฉาย” นัดประชุม 6 ส.ค. หารือคำถามประชามติ คาดหลังส่งมอบพิมพ์เขียวคงถกหามติร่วม ด้าน “ไพบูลย์” หวังสภาปฏิรูปแห่งชาติมองโดยไม่ใช้อคติโหวต เตือนถ้าไม่ผ่านจะถูกมองไม่มีงานเป็นชิ้นเป็นอัน

วันนี้ (30 ก.ค.) นายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (วิป สปช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 6 ส.ค. นี้ นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช. ได้นัดประชุมวิป สปช. เพื่อพิจารณาในวาระสำคัญ คือ การกำหนดแนวทางการหารือของ สปช. ต่อประเด็นการกำหนดคำถาม จำนวน 1 คำถาม ประกอบการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตามที่รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้สิทธิ สปช. สามารถตั้งคำถามเพื่อนำไปทำประชามติได้ เบื้องต้นคาดว่า หลังจากงานส่งมอบพิมพ์เขียวการปฏิรูปประเทศ ในวันที่ 13 ส.ค. แล้ว สปช. จะมีการนัดประชุมเพื่อหามติร่วมกันว่า สปช. จะร่วมส่งคำถามเพื่อนำไปสู่การทำประชามติหรือไม่ ซึ่งหากที่ประชุมเห็นชอบด้วย จะมีการนัดประชุมอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันเดียวกันกับที่มีการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญที่ กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ ส่งให้ สปช. พิจารณา เพื่อให้เสนอคำถามและให้สมาชิก สปช. ลงมติตัดสิน

ด้าน นายไพบูลย์ นิติตะวัน กมธ. ยกร่างฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการร่างรัฐธรรมนูญแล้ว เราได้ร่างรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของแต่ละฝ่าย แต่คงไม่ได้ตามที่ขอมาทั้งหมด เพราะเราต้องมองภาพรวมให้ครอบคลุม เราจะร่างตามใจใครไม่ได้และเราทำดีที่สุดแล้ว ส่วนภาพรวมของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ถึงกับพอใจทั้งหมดแต่ก็รับได้ สุดท้ายเชื่อว่าหาก สปช. มองโดยไม่ใช้อคติ ร่างรัฐธรรมนูญนี้จะผ่านการโหวตได้ เพื่อส่งต่อให้ประชาชนตัดสินโดยการทำประชามติ แต่ถ้าหากไม่ผ่านอาจทำให้ประชาชนมองว่า กมธ. ยกร่างฯ และ สปช. ไม่มีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันเลย


กำลังโหลดความคิดเห็น...