xs
xsm
sm
md
lg

“พรเพชร” นัด สนช.กำหนดชะตากรรม “ปู-สมศักดิ์-นิคม” 23 ม.ค.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พรเพชร วิชิตชลชัย (แฟ้มภาพ)
ประธาน สนช. นัดประชุมสมาชิกฟังคำแถลงปิดคดี “สมศักดิ์ - นิคม” 21 ม.ค. ส่วน “ยิ่งลักษณ์” 22 ม.ค. ก่อนพิจารณาถอดถอน ทั้ง 3 ในวันเดียวกัน 23 ม.ค. นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่า นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ออกหนังสือด่วนมากที่ สว (สนช)0007/(น 41) ถึงสมาชิก สนช. เนื่องด้วย นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ได้มีคำสั่งนัดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ 5/2558 (เป็นพิเศษ) ในวันที่ 21 ม.ค. นี้ เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน คือ เพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอน นายนิคม ไวยรัชพานิช สมาชิกวุฒิสภา และนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกอบมาตรา 64 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยมีการรับฟังคำแถลงการณ์ปิดสำนวนด้วยวาจา ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้กล่าวหา

รวมถึงจะมีการพิจารณาเพื่อดำเนินการถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 38 คน ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกอบมาตรา 64 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เพื่อกำหนดวันแถลงเปิดคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้กล่าวหาและสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 38 คน ผู้ถูกกล่าวหา (ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ข้อ 149)

ส่วนการพิจารณาถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่งนั้น นายพรเพชร ได้นัดการประชุมในวันที่ 22 ม.ค. เวลา 10.00 น. ซึ่งจะเป็นการรับฟังคำแถลงการณ์ปิดสำนวนด้วยวาจาของคณะกรรมการป.ป.ช. ผู้กล่าวหา และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ผู้ถูกกล่าวหา และได้นัดลงมติการถอดถอนหรือไม่ถอดถอน นายนิคม นายสมศักดิ์ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ออกจากตำแหน่ง ในวันที่ 23 ม.ค. เวลา 10.00 น.


กำลังโหลดความคิดเห็น