xs
xsm
sm
md
lg

สนช.นัด กมธ.ซักถามคดีถอดถอน"นิคม-สมศักดิ์"วันนี้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. วันนี้ (15 ม.ค.) จะเริ่มในเวลา 10.00 น. โดยวาระสำคัญคือการดำเนินกระบวนการถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา และนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา ออกจากตำแหน่งตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช 2542 ซึ่งจะเป็นการซักถามประเด็นตามที่ที่ประชุมสภา สนช.กำหนดตามญัตติของสมาชิก สนช. โดยคณะกรรมาธิการซักถาม
ส่วนการดำเนินกระบวนการถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 16 มกราคมนี้ จะเป็นการซักถามประเด็นตามที่ที่ประชุมสภา สนช. กำหนดตามญัตติของสมาชิกสภา สนช. โดยคณะกรรมาธิการซักถามเช่นเดียวกัน
สำหรับข้อซักถามแยกเป็นประเด็นข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็น ซึ่งจะซักถามเรียงตามลำดับเหตุการณ์ โดยข้อซักถามนายนิคม มีจำนวน 17 ข้อ นายสมศักดิ์ 9 ข้อ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ จำนวน 60 ข้อ ทั้งนี้ ได้กำหนดการแถลงปิดคดีของนายสมศักดิ์ และนายนิคม ในวันที่ 21 มกราคม ส่วนการแถลงปิดคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ กำหนดไว้ในวันที่ 22 มกราคม จากนั้น จะเป็นการนัดลงมติว่าจะถอดถอนหรือไม่ในวันที่ 23 มกราคมนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น