xs
xsm
sm
md
lg

สนช.นัดประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีมรดก 4 ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ประธาน สนช.นัดประชุม 4 ธ.ค. ถกร่าง พ.ร.บ.ภาษีมรดก พร้อมให้ความเห็นชอบกรอบร่วมมือไทย-จีน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางนรรัตน์ พิมพ์เสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ทำหนังสือด่วน ที่ สว (สนช) 0007/ (น 31) เนื้อหาระบุว่า ตามที่นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.มีคำสั่งนัดประชุม สนช.ครั้งที่ 29/2557 ในวันที่ 4 ธ.ค. เวลา 10.00 น. โดยมีวาระเรื่องด่วนสำคัญที่จะทำการพิจารณา เช่น ร่างบันทึกว่าด้วยความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557

ร่าง พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก พ.ศ.... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ, ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินแทนตำแหน่งที่ว่างลง เป็นต้น ทั้งนี้นายพรเพชรยังได้สั่งงดประชุมในวันที่ 5 ธ.ค. เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นวันหยุดราชการอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น