xs
xsm
sm
md
lg

คสช.เตรียมชง สนช.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.รวม 38 ฉบับ เห็นชอบลดภาษีให้ รฟม.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

(ภาพจากแฟ้ม)
คสช.อนุมัติ เลื่อนวันชี้แจงงบประจำปี 58 เป็น 15 ส.ค. ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้ 22 ก.ย. ยันยังมีผลบังคับ 1 ต.ค.เหมือนเดิม พร้อมรับทราบรายจ่ายภาครัฐ เห็นชอบร่างกฎหมายเพิ่ม 14 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 38 ฉบับ ก่อนจัดลำดับความสำคัญส่ง สนช.พิจารณา อีกทั้งยังเห็นชอบลดภาษีที่ดินและโรงเรือนให้ รฟม.ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 5 ส.ค. เมื่อเวลา 19.00 น. ที่กองบัญชาการกองทัพบก รอ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงภายหลังการประชุม คสช.ครั้งที่ 9 ว่า ในที่ประชุมทางสำนักงบประมาณในเรื่องการขยับการชี้แจงรายจ่ายประจำปี 2558 ไปเป็นเวลา 1 สัปดาห์เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งจากเดิมเป็นวันที่ 6 สิงหาคม ที่ทาง สนช.จะพิจารณาเห็นชอบหลักการแห่งร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 และจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาเป็นวันที่ 15 สิงหาคม นอกจากนี้ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 จากเดิมที่จะมีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมฯ ถวายเพื่อประกาศใช้ จากเดิมในวันที่ 15 กันยายนไปเป็นวันที่ 22 กันยายน แต่ก็ยังมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557

รอ.นพ.ยงยุทธกล่าวอีกว่า ในที่ประชุม คสช.ได้เร่งรัดในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ซึ่งทาง คสช.ได้รับทราบรายจ่ายภาพรวมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 มิ.ย. 2557 โดยในไตรมาศที่ 3 เป้าหมายคือร้อยละ 70 ซึ่งดำเนินการได้ในขณะนี้ร้อยละ 68.12 มูลค่า 1,720,032.86 ล้านบาท โดยมีผลต่างร้อยละ 1.88 ซึ่งถือว่าเป็นรายจ่ายภาพรวมที่ต่ำกว่าเป้าเพียงเล็กน้อย ทั้งหมดนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเร่งรัดรายจ่ายของภาครัฐของ คสช. และคาดการณ์ว่าภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 จะมีการเบิกจ่ายในภาพรวม 92 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ทางหัวหน้า คสช.ได้กำชับว่านอกจากจะต้องเร่งรัดในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐแล้วจะต้องดูแลในเรื่องมาตรการความโปร่งใส่

รอ.นพ.ยงยุทธแถลงต่อว่า คสช.อนุมัติการขอลดหย่อนค่ารายปี ภาษีที่ดินและโรงเรือน ประจำปี 2556 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ทางกระทรวงคมนาคมได้เสนอให้ คสช.พิจารณาลดหย่อนค่ารายปีภาษีให้กับ รฟม.ประจำปี 2556 จากที่ทาง กทม.ประเมินจากค่ารายปี จำนวน 253.94 ล้านบาทเศษ ค่าภาษีอีกจำนวน 31.74 ล้านบาทเศษ รฟม.เสนอขอรดค่ารายปีเหลือ จำนวน24.94 ล้านบาทเศษ และลดค่าภาษีโรงเรือนเหลือจำนวน 3.118 ล้านบาทเศษ

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 56 ให้ลดหย่อนค่ารายปีแก่ รฟม.ประจำปีภาษี 2548-2553 ลงกึ่งหนึ่งจากที่ กทม.กำหนดไว้ เนื่องจากว่า รฟม.เป็นรัฐวิสาหกิจ ที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขนส่งมวลชน ถือว่าเป็นการสนับสนุนการบริหารราชการในการให้บริการของประชาชนของ กทม.อยู่แล้ว รวมทั้ง รฟม. ยังประสบปัญหาด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง ทาง รฟม.ได้ใช้อัตรา 0.01 เปอร์เซ็นต์ คำนวณค่ารายปีในทรัพย์สินบางประการ ก่อนที่จะนำมาลดหย่อนกึ่งหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินของทางรัฐบาล ที่ใช้ในกิจการของรัฐบาล ที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ร่วมทั้งเป็นทรัพย์สินโดยตรงกับกิจการรถไฟฟ้า ทาง คสช.เห็นชอบโดยให้กระทรวงการคลัง และ กทม.ไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่ารายปี ภาษีโรงเรียนและที่ดินของรัฐวิสาหกิจ ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่และการใช้งานสินทรัพย์แต่ละประเภทของรัฐวิสาหกิจ

ด้าน น.ส.ปถมาภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงถึงผลการประชุมในส่วนของฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ว่ามีการนำเสนอร่าง พ.ร.บ.จำนวน 14 ฉบับ ให้ทางด้าน คสช.พิจารณาเพื่อเตรียมนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป เช่น ร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก ร่าง พ.ร.บ.การเดินอากาศ ร่าง พ.ร.บ.รถยนต์ และร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ และร่าง พ.ร.บ.ในการป้องกันในการทารุณกรรมสัตว์ ในส่วนสาระสำคัญในร่าง พ.ร.บ.อาทิ ร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก สาระสำคัญคือจะเป็นกฎหมายที่เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าพนักงาน ส่วนร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มีสาระสำคัญจะเป็นการสร้างมาตรฐานในการดูแลลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ให้มีการทำซ้ำหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยนั้นมามาตรฐานสากลที่จะดูแลเรื่องของลิขสิทธิ์มากขึ้น

“จนถึงขณะนี้ได้มีร่าง พ.ร.บ.ที่ผ่านการเห็นชอบจาก คสช.ไปแล้วทั้งสิ้น 38 ฉบับ โดยมีกรอบแนวความคิดกว้างๆ ในการนำเสนอ ร่าง พ.ร.บ.ต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อ สนช. ส่วนแรกเป็นเรื่อง พ.ร.บ.ที่เป็นเรื่องเร่งด่วน โดยเฉพาะการปลดล็อก และอัปเดตกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของกระทรวง หรือกรม ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น อีกส่วนหนึ่งเป็น พ.ร.บ.ที่เอื้อประโยชน์ และสร้างความสงบสุขให้แก่สังคม ซึ่งทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ได้เน้นย้ำในเรื่องการนำเสนอเรื่อง พ.ร.บ.ขอให้มีการจัดระบบก่อนนำเข้า สนช.เพื่อความรวดเร็ว” น.ส.ปถมาภรณ์กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...