xs
xsm
sm
md
lg

คสช.สรุป กม.ที่ค้างกว่า 400 ฉบับ กรอง 138 ฉบับชง สนช. ปัดรวบรัดออกประกาศ หากรอได้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ทีมกฎหมาย คสช.สรุปข้อ กม.ที่ค้างกว่า 400 ฉบับ แบ่งกลุ่ม 1 เร่งด่วนจึงออกเป็นประกาศ กลุ่ม 2 ให้กรอง กม.ครม.ชุดก่อนที่พิจารณาค้าง ล่าสุดรวม 138 ฉบับ คสช.เห็นชอบแล้ว 5 ฉบับ กรองสู่ สนช.วาระแรกเพื่อร่าง กม.รวดเร็ว ทยอยถกทุกสัปดาห์จนครบ คสช.ย้ำ กม.ได้รอได้ไม่รวบรัดออกประกาศ นัด “วิษณุ” คุยทุกวันอังคาร กลุ่ม 3 แนะ ยกร่างใหม่ กม.ที่ไม่ผ่าน ครม. ชี้มีเรื่องด่วนควรใช้คำสั่ง คสช. รอ สนช.อาจนาน

วันนี้ (22 ก.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ทีมงานฝ่ายกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดทำสรุปข้อมูลกฎหมายค้างพิจารณาทั้งหมดประมาณ 400 ฉบับ โดยประกอบด้วย กฎหมาย 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เป็นเรื่องเร่งด่วน มีผลกระทบต่อประชาชนที่ จึงได้ออกเป็นประกาศ และคำสั่ง คสช.รวม 5 ฉบับ แล้ว เช่น ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ...เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 2 (โรงงานขนาดกลาง) และจำพวกที่ 3 (โรงงานขนาดใหญ่), ร่างระเบียบให้เป็นไปตามสนธิสัญญา แฟกตา ตามที่สหรัฐฯ ได้ดำเนินการป้องกันเรื่องการฟอกเงิน ซึ่งรัฐบาลชุดที่แล้วได้มีการรวบรวม โดยทางสหรัฐฯ ได้ประสานทุกประเทศที่มีนักลงทุนของสหรัฐฯ เข้าไปให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนของสหรัฐฯ ที่ลงทุนในประเทศนั้นเพื่อจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง ที่ผ่านมารัฐบาลชุดที่แล้วได้รวบรวมข้อมูลไว้แล้ว ทาง คสช.เข้ามาเร่งให้เกิดความเรียบร้อย การดำเนินการการบริการประชาชนอย่างครบวงจร หรือวันสต็อปเซอร์วิส เป็นต้น

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า สำหรับกลุ่มที่ 2 นั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ฐานะหัวหน้า คสช.ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไปรวบรวมกฎหมายที่ผ่านคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วอยู่ระหว่างการนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งล่าสุดได้รวบได้ทั้งหมด 138 ฉบับ และในการประชุม คสช.เมื่อวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมาได้ผ่านการเห็นชอบของ คสช.แล้ว 5 ฉบับ และเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวาระแรก เพื่อให้การพิจารณาร่างกฎหมายของ สนช.เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยกฎหมายทั้ง 5 ฉบับ ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.ทวงถามหนี้ .. พ.ศ..., ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับ...) พ.ศ... (การค้ำประกัน), ร่าง พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ....., ร่าง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่...) พ.ศ... และทั้งอยู่ในระหว่างการเสนอ คสช.พิจารณาให้ความเห็นชอบอีก 3 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่...) พ.ศ.... ร่าง พ.ร.บ.เหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่...) พ.ศ.... และ ร่าง พ.ร.บ.คนไร้ที่พึ่ง พ.ศ....

อย่างไรก็ตาม การประชุม คสช.วันนี้ (22 ก.ค.) ทาง คสช.ได้หยิบกฎหมาย พ.ร.บ.ที่ได้มีการปรับปรุงหลักการ เหตุผล และบทจำกัด สิทธิ และเสรีภาพ จำนวน 12 ฉบับมาพิจารณา ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ พ.ศ.... , ร่าง พ.ร.บ.ถวายความปลอดภัย พ.ศ. ..., ร่าง พ.ร.บ.การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ...., ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ...., ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... , ร่าง พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ...., ร่าง พ.ร.บ.ประกันชีวิต (ฉบับที่...) พ.ศ...., ร่าง พ.ร.บ.ประกันภัยวินาศกรรม (ฉบับที่...) พ.ศ..., ร่างพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ...., ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม สิ่งยั่วยุ พฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ..., ร่าง พ.ร.บ.มาตรา ชั่ง ตวง วัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... , ร่าง พ.ร.บ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.... ทั้งนี้การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 12 ฉบับ คสช.จะพิจารณาตามความเร่งด่วน เมื่อเห็นชอบแล้วจะนำเข้า สนช.ต่อไป โดยสัปดาห์หน้าคาดว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุม คสช.อีก 26 ฉบับ ส่วนร่างกฎหมายที่เหลือจะทยอยเข้าสู่การพิจารณาของ คสช.ทุกสัปดาห์ต่อไปจนกว่าจะครบทั้ง 138 ฉบับ โดยทุกวันอังคาร นายวิษณุ เครืองาม จะประชุมกับฝ่ายกฎหมายที่ห้องรับรองบ้านเกษะโกมล เพื่อคัดกรองเรื่องที่ต้องนำมาหารือด้วย ทั้งนี้ คสช.เห็นว่ากฎหมายที่รอการพิจารณาของ สนช.ได้ก็ขอให้นำเข้าตามขั้นตอน เพื่อความสง่างาม ไม่จำเป็นต้องรวบรัดออกเป็นประกาศ

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ในส่วนของกฎหมายหมายกลุ่มที่ 3 นายวิษณุได้เสนอให้ คสช.ยกร่างกฎหมายฉบับใหม่ ที่ยังไม่ผ่านคณะรัฐมนตรี โดยจะให้ สนช.ดำเนินการ ซึ่งเป็นร่าง พ.ร.บ. ที่อยู่ในหน่วยงาน 19 กระทรวง และ 1 สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ยังไม่ได้มีการเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี โดยจะมีการส่งตามขั้นตอนก่อนเข้าสู่ สนช.ก่อน ทั้งนี้ นายวิษณุยังได้แจ้งว่าที่ผ่านมามีอีกหลายเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนให้ใช้คำสั่ง คสช.โดยไม่ต้องผ่าน สนช. เพราะหากต้องรอ สนช.อาจต้องใช้เวลาถึง 1 ปี ได้แก่ การขยายเวลาอัตราการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มไปอีก 1 ปี เงินทดแทนในโครงการเกษียณราชการก่อนครบกำหนด 7-15 เท่า และเงินค่าครองชีพเนื่องจากค่าราชการบางคนมีอายุงานน้อย เมื่อเกษียณมีเงินเดือนไม่ถึง 9,000 บาท ก็จะสมทบให้จนครบจำนวนดังกล่าวเป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น