xs
xsm
sm
md
lg

“ประยุทธ์” ประชุมบีโอไอถกยุทธศาสตร์การลงทุนในอนาคต

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


“ประยุทธ์” นำทีมประชุมบีโอไอประเมินสภาวการณ์ลงทุนในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 พร้อมกำหนดยุทธศาสตร์ทิศทางการลงทุนในอนาคต

ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถ.ราชดำเนิน วันนี้ (18 ก.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ครั้งที่ 2/2557 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เช่น พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ในฐานะรองหัวหน้า คสช.ฝ่ายเศรษฐกิจ, พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของ คสช., นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง, นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำหรับวาระประชุมจะมีการพิจารณาเรื่องเพื่อทราบ คือ ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและสำนักงานฯ ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนโยบายส่งเสริมการลงทุน สภาวการณ์ลงทุนในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ผลการประชุมหารือกับหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย ขณะที่เรื่องนโยบายจะมีการพิจารณายุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 5 ปี คือ พ.ศ. 2558-2562 เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการกำหนดทิศทางการส่งเสริมการลงทุนของประเทศใน 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในปี 2558 มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอมาตรการให้สิทธิและประโยชน์เป็นพิเศษแก่โครงการที่ตั้งสถานประกอบการในนิคม หรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมในเขต 2

ขณะที่ พล.ต.เทียนชัย รับพร เลขานุการคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ด้านการวิเคราะห์ ความเหมาะสมของแผนงาน และโครงการ รวมถึงเรื่องโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยในการประชุมได้มีการชี้แจงรายละเอียด เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมการเพาะชำกล้าไม้, กระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน One Stop Service ที่ จ.นครราชสีมา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงการจัดตั้งสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (แฟ้มภาพ)
กำลังโหลดความคิดเห็น...