xs
sm
md
lg

ศาลปค.กลาง รับคำฟ้อง ปชช.ยื่นจี้ พณ.จ่ายค่าเสียหายจำนำข้าว สั่ง 5หน่วยส่งคำให้การใน 30วัน

เผยแพร่:

ศาลปกครองกลางรับคำฟ้องชาวบ้านยื่นฟ้อง พาณิชย์ ขอจ่ายค่าเสียหายจำนำข้าว หลังไม่ได้เงินจากธนาคารฯ สั่งคลัง,สำนักงบฯ ,สศช.และ ธกส. ทำคำให้การพร้อมพยานหลักฐาน ยื่นศาลภายใน 30 วัน

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ก.พ.ที่ผ่านมาศาลปกครองกลางมีคำสั่งรับคำฟ้องที่นางลำใย ศรีทอง ยื่นฟ้องกระทรวงพานิชย์ต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 30 ม.ค. เพื่อขอให้ศาลฯมีคำสั่งให้กระทรวงพาณิชย์ชดใช้ค่าเสียหาย จากกรณี ได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี พ.ศ. 2556/2557ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพานิชย์ จนได้รับใบประทวนสินค้ามาแล้ว แต่เมื่อนำใบประทวนสินค้าไปรับเงิน จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธกส. กลับถูกธนาคารฯปฏิเสธการจ่ายเงิน เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย ไว้พิจารณาวินิจฉัย

โดยในวันที่ 13 ก.พ. ศาลได้มีคำสั่งกำหนดให้กระทรวงการคลัง เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 สำนักงบประมาณเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 และมีคำสั่งไปยังผู้ถูกฟ้องทั้ง 5 ทำคำให้การและแก้คำฟ้องพร้อมด้วยพยานหลักฐาน และจัดส่งสำเนา 2 ชุด ยื่นต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง อย่างไรก็ตามมีรายงานว่านางลำใย ผู้ฟ้องดดีไม่ได้ขอให้ศาลกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาในคดีนี้แต่อย่างใด

กำลังโหลดความคิดเห็น...