xs
sm
md
lg

“สุเทพ” แถลง กปปส.ประกาศเจตนาล้างระบอบทักษิณ-พิทักษ์ รธน.-สั่ง 2 ธ.ค.หยุดราชการ

เผยแพร่:

แกนนำ กปปส.อ่านแถลงการณ์ออกฟรีทีวีเกือบทุกช่องยกเว้น NBT ย้ำมวลมหาประชาชนแสดงพลังตามสิทธิรัฐธรรมนูญ เพื่อขจัดระบอบทักษิณ เดินอารยะอย่างสันติ ขอความร่วมมือสื่อถ่ายทอดคำแถลงของ กปปส.ให้ 2 ธ.ค.เป็นวันหยุดราชการ งดออกอากาศรัฐบาล แสดงความเสียใจนักศึกษารามคำแหงเจ็บ-ตาย ซัดฝีมือรัฐบาล และตำรวจในระบอบทักษิณ จี้หยุดใส่ร้าย คืนอำนาจให้ประชาชน

วันนี้ (1 ธ.ค.) เวลา 16.30 น.ที่ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข หรือ กปปส.ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ระบุว่า รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พรรคเพื่อไทย ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล และ ส.ว.เสียงข้างมากละเมิดรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่ได้บัญญัติ ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแทนที่จะสำนึกผิด กลับประกาศไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 215 ของรัฐธรรมนูญ ถือว่าขัดกับหลักความชอบด้วยกฎหมาย และขาดความชอบธรรมทางการเมือง

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีไม่ได้ขอพระราชทานร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับคืนมา แสดงว่ารัฐบาลประสงค์จะให้พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธย หรือหากไม่ลงพระปรมาภิไธยใน 90 วัน รัฐสภาจะใช้เสียง 2 ใน 3 ลงมติยืนยันร่างกฎหมายดังกล่าวและบังคับใช้ เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 69 ของรัฐธรรมนูญ ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถแสดงพลังตามสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ การแสดงออกซึ่งเป็นหลักการประชาธิปไตยทางตรง เพื่อขจัดระบอบเผด็จการโดยพรรคการเมืองนายทุน หรือระบอบทักษิณ ให้พ้นจากแผ่นดินไทย เพื่อธำรงรักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไว้ในประเทศไทยสืบไป

จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกหมู่เหล่าร่วมพิทักษ์รัฐธรรมนูญให้การปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขาดความชอบธรรมทางการเมืองพ้นไปจากแผ่นดินไทย และร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นสังคมที่เป็นธรรม ประชาชนมีความมั่นคงและเป็นสุขต่อไป

กปปส.ขอรายงานสถานการณ์ดังต่อไปนี้ การชุมนุมของประชาชนต่อเนื่องเป็นวันที่ 32 บนหลักการอหิงสา ปราศจากอาวุธ มีมวลชนเข้าร่วมนับล้านๆ คน วันนี้ กปปส.และประชาชนได้เดินอารยะเข้าควบคุมพื้นที่ส่วนราชการที่สำคัญได้หลายพื้นที่ ดังนี้ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ บริษัท กสท ทีโอที กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ โดยดำเนินการอย่างสันติไม่มีความรุนแรง

ในส่วนของสื่อมวลชน กปปส.และประชาชนได้เจรจาขอความร่วมมือให้ถ่ายทอดคำแถลงของ กปปส.โดยสื่อมวลชนเข้าใจแนวทางของ กปปส.และประชาชนเป็นอย่างดี การดำเนินการทั้งหลายเกิดจากความต้องการขจัดระบอบทักษิณและรัฐบาลที่กระทำการเป็นกบฏต่อรัฐธรรมนูญ ประชาชนจึงต้องลุกขึ้นปกป้องรัฐธรรมนูญที่ถูกระบอบทักษิณปฏิเสธและคุกคาม บัดนี้สถานการณ์โดยทั่วไปยังมีตำรวจของรัฐบาลและ ศอ.รส.ที่ให้ร้ายประชาชนอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และมีท่าทีแข็งกร้าวรวมทั้งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาชนจึงต้องดำเนินการต่อเพื่อให้การปฏิบัติการมีความต่อเนื่องในการขจัดระบอบทักษิณ กปปส.ขอประกาศให้วันจันทร์ที่ 2 ธ.ค.เป็นต้นไปเป็นวันหยุดราชการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และนับจากเวลานี้เป็นต้นไปให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่องได้อุทิศตนเองเป็นสื่อมวลชนของประชาชนงดออกอากาศของรัฐบาลเพราะมีแต่จะสร้างความสับสนให้กับประชาชนให้ทุกสถานีถ่ายทอดเฉพาะข่าวจาก กปปส.และการรายงานสถานการณ์จริงต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเท่านั้น

กรณีเสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 45 ราย ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกิดจากรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตำรวจในระบอบทักษิณที่ดำเนินการกับนักศึกษาที่ต่อสู้ด้วยมือเปล่า ไม่ใช่ปฏิบัติการเกี่ยวกับ กปปส.แต่อย่างใด จึงขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ ขอประณามรัฐบาล รมว.มหาดไทย และตำรวจที่กระทำต่อนักศึกษาอย่างไร้ความรับผิดชอบชั่วดี และขอบคุณประชาชนทุกสาขาอาชีพ ข้าราชการ โดยเฉพาะทหาร แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมยืนหยัดต่อสู้ร่วมกันจนกว่าจะขจัดระบอบทักษิณได้อย่างสิ้นซากและชัยชนะเป็นของประชาชน และขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจให้หยุดใส่ร้าย ทำร้ายประชาชน และคืนอำนาจให้ประชาชนใช้อำนาจอธิปไตยไปดำเนินการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ ในระหว่างการอ่านแถลงการณ์ กปปส.ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีเกือบทุกช่อง ยกเว้นช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ขณะที่ช่อง 9 อสมท ถ่ายทอดไม่จบแถลงการณ์ แล้วขึ้นข้อความ “เกาะติดสถานการณ์ทางการเมือง” แทน

คำต่อคำ - แถลงการณ์ กปปส.

“...รายละเอียดดังปรากฏตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการที่มิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งเป็นความผิดตามบทบัญญัติ มาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ

หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว แทนที่บุคคลเหล่านี้จะแสดงความสำนึกผิดต่อการกระทำอันมิชอบของตน กลับแสดงออกโดยการประกาศต่อสาธารณชนว่า ไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ อันเป็นการกระทำที่ขัดกับมาตรา 216 วรรค 5 ของรัฐธรรมนูญ จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งแล้วว่า รัฐบาลชุดนี้กระทำการขัดกับหลักความชอบด้วยกฎหมาย และขาดความชอบธรรมทางการเมือง การกระทำของรัฐบาลเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่นายกรัฐมนตรีมิได้ขอพระราชทานร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกลับคืนมา แสดงว่ารัฐบาลประสงค์จะให้พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธย หรือหากไม่ลงพระปรมาภิไธย ใน 90 วัน รัฐสภาก็อาจจะลงมติด้วยเสียง 2 ใน 3 ยืนยันร่างแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว และบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

การกระทำดังกล่าวเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 69 ของรัฐธรรมนูญ ที่มวลมหาประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าสามารถออกมาแสดงพลังตามสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อยืนหยัดในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตย เพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย การแสดงออกทางประชาชนชาวไทยจึงเป็นการทำหน้าที่ของชนชาวไทยตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 70 ของรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการ กปปส.อันประกอบด้วย ผู้แทนภาคประชาชน องค์กรเครือข่าย สหภาพแรงงาน กลุ่มนักวิชาการ และตัวแทนวิชาชีพต่างๆ ที่ได้ร่วมกันคัดค้านการตราร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม และร่วมกันพิทักษ์รัฐธรรมนูญครั้งนี้ มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่มุ่งขจัดระบอบทักษิณ ได้รับอาณัติเสียงมวลชน เสียงมวลมหาประชาชน ให้ทำการต่อสู้ต่อต้านรัฐบาลที่เป็นร่างทรงของระบอบทักษิณ ที่ได้กระทำการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น

คณะกรรมการ กปปส.ขอยืนยันว่า การดำเนินการของ กปปส.เป็นการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญตามมาตรา 69 ในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญ เป็นการกระทำตามหลักประชาธิปไตยทางตรง โดยอาศัยหลักการอหิงสา สันติ เพื่อขจัดระบอบเผด็จการโดยพรรคการเมืองนายทุน ในระบบรัฐสภา ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า ระบอบทักษิณ ให้พ้นไปจากแผ่นดินไทย ทั้งนี้ เพื่อธำรงรักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไว้ในประเทศไทยสืบไป

คณะกรรมการ กปปส.จึงขอเชิญชวนมวลมหาประชาชน คนไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันสมัครสมานสามัคคีเพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ทำให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขาดความชอบธรรมทางการเมืองพ้นไปจากแผ่นดิน จากนั้น ประชาชนจะได้ร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ และดำเนินการปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นสังคมที่เป็นธรรม ประชาชนมีความมั่นคง และเป็นสุขต่อไป

นอกจากนั้น กปปส.ขอรายงานสถานการณ์ต่อพี่น้องประชาชนดังต่อไปนี้ การชุมนุมของมวลมหาประชาชนที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 32 แล้ว บนหลักการอหิงสา สันติ สงบ เปิดเผย ปราศจากอาวุธ จนถึงขณะนี้มีมวลมหาประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมเคลื่อนไหวแบบอารยะแล้วนับล้านๆ คน ในวันนี้ กปปส.และมวลมหาประชาชนได้ดำเนินการเดินอารยะเข้าควบคุมพื้นที่ส่วนราชการที่สำคัญได้แล้วหลายพื้นที่ ดังนี้ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ บริษัท กสท โทรคมนาคม บริษัท ทีโอที จำกัด กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ และกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งทุกที่ดำเนินการได้อย่างสันติ ไม่มีความรุนแรงใดๆ

ในส่วนของสื่อมวลชน กปปส.และมวลมหาประชาชนได้ประสานเจรจาขอความร่วมมือให้ถ่ายทอดสัญญาณการแถลงของ กปปส.สำเร็จแล้วทั้งหมด โดยสื่อมวลชนทั้งหลายเข้าใจแนวทางของ กปปส.และมวลมหาประชาชนเป็นอย่างดี

การดำเนินการทั้งหลาย สืบเนื่องจากมวลมหาประชาชนต้องการขจัดระบอบทักษิณ ซึ่งกอบโกยโกงกินประเทศไทย ทำลายนิติรัฐ นิติธรรม ใช้กำลังอำนาจและมวลชนอันธพาล ข่มขู่ คุกคาม ทำร้ายนักศึกษา ประชาชนจนเหลือที่ประชาชนจะทนได้ไหวอีกต่อไป ที่สำคัญคือว่า ได้กระทำการเป็นกบฏต่อรัฐธรรมนูญ ไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็คือการไม่ยอมรับกฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ มวลมหาประชาชนจึงต้องลุกขึ้นปกป้องรัฐธรรมนูญ ที่ถูกระบอบทักษิณปฏิเสธไม่ยอมรับ และคุกคาม

บัดนี้ สถานการณ์โดยทั่วไป ยังมีตำรวจของรัฐบาล และ ศอ.รส.ที่มุ่งทำร้าย และให้ร้ายมวลมหาประชาชนอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และมีท่าทีที่แข็งกร้าว ต่อมวลมหาประชาชน รวมทั้งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มวลมหาชนจึงต้องดำเนินการต่อไป เพื่อให้การปฏิบัติการของมวลมหาประชาชนมีความต่อเนื่อง ในการขจัดระบอบทักษิณ กปปส.จึงขอประกาศให้ วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป เป็นวันหยุดงานทั่วประเทศ ของทุกส่วนราชการ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และนับจากเวลานี้ เป็นต้นไป ขอให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ได้อุทิศตนเองเป็นสื่อมวลชนของมวลมหาประชาชน งดออกอากาศข่าวของรัฐบาล เพราะมีแต่จะสร้างความสับสนแก่ประชาชน ให้ทุกสถานีถ่ายทอดเฉพาะข่าวจาก กปปส. และการรายงานสถานการณ์จริงต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเท่านั้น

กรณีการเสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บอีก 45 ราย ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อคืนนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการก่อเหตุของฝ่ายรัฐบาล ของระบอบทักษิณ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่กระทำต่อนักศึกษารามคำแหง ที่ได้ลุกขึ้นต่อสู้ด้วยมือเปล่า และเป็นการต่อสู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจของนักศึกษา โดยที่ไม่ใช่การปฏิบัติการเกี่ยวกับ กปปส.แต่อย่างใด กปปส. ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนักศึกษา ทั้งผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บครั้งนี้ และขอประณามรัฐบาล ขอประณามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่กระทำต่อนักศึกษาอย่างไร้สำนึก รับผิดชอบชั่วดีใดๆ ทั้งสิ้น

กปปส.และมวลมหาประชาชนขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ทุกสาขาอาชีพ เพื่อนข้าราชการ โดยเฉพาะทหาร แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมแนวทางกับมวลมหาประชาชนและยืนหยัดที่จะต่อสู้ร่วมกัน จนกว่าจะขจัดระบอบทักษิณหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย และชัยชนะเป็นของประชาชน

ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เห็นแก่บ้านเมือง หยุดใส่ร้าย หยุดทำร้ายประชาชน และคืนอำนาจของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนไปดำเนินการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติต่อไป ความคืบหน้าในการดำเนินการของ กปปส.จะได้ประกาศให้ทราบกันโดยทั่วไปเป็นระยะๆ ด้วยจิตคารวะแด่มวลมหาประชาชน

คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข (กปปส.) 1 ธันวาคม 2556 ขอบคุณครับ”
กำลังโหลดความคิดเห็น...