xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระสังฆราชประทานคติธรรมเยาวชนในการแสดงพลัง! ๒๐ กันยายน เป็น ๓ วันสำคัญ!!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: โรม บุนนาค

สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนกันยายน ถูกกำหนดให้เป็น “วันรณรงค์โลกสะอาด” Clean up the World หรือวันทำความสะอาดโลก เกิดขึ้นครั้งแรกที่ออสเตรเลียในปี ๒๕๓๖ ด้วยความสนับสนุนของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เชิญชวนให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในก รายละเอียด...
กำลังโหลดความคิดเห็น