xs
xsm
sm
md
lg

คณะทูตานุทูต-กงสุล 130 ประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล “ในหลวง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

คณะทูตานุทูตและกงศุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศไทย 130 ประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในหลวง มีพระราชดำรัสตอบ จะพยายามส่งเสริมสัมพันธไมตรีให้เจริญงอกงาม พร้อมมีพระราชปฏิสันถารตามพระราชอัธยาศัย รายละเอียด...