xs
xsm
sm
md
lg

คณะทูตานุทูต-กงสุล 130 ประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล “ในหลวง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศไทย 130 ประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล “ในหลวง” มีพระราชดำรัสตอบ จะพยายามส่งเสริมสัมพันธไมตรีให้เจริญงอกงาม พร้อมมีพระราชปฏิสันถารตามพระราชอัธยาศัย

วันนี้ (6 พ.ค.) เวลา 17.34 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯออกยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศไทย ในประเทศไทย รวม 235 คน จาก 130 ประเทศ เข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จฯ ถึงทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ทรงยืนบนพระสุจหนี่หน้าพระที่นั่งพุดตานถมภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

พันโท สมชาย กาญจนมณี รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายบริหารนโยบายและปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่สมุหพระราชมณเฑียร กราบบังคมทูลพระกรุณาเบิก นางฉั่ว ซิ่ว ซาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ในฐานะคณบดีคณะทูต เฝ้าฯ กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล ในนามของผู้เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบกับคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศไทย ในประเทศไทย ว่า

ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความชื่นชมและประทับใจมากในคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรี ซึ่งท่านคณบดีทูตได้กล่าวในนามคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ ในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ขอขอบใจในน้ำใจไมตรีของท่านทั้งหลาย ที่ได้แสดงความปรารถนาดีต่อเราทั้งสอง ประเทศและประชาชนชาวไทย ทั้งยังแสดงความตั้งใจจริงที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศของเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในประการนี้ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลและประชาชนชาวไทย และข้าพเจ้าเองก็จะพยายามส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้ยิ่งเจริญงอกงามและธำรงยั่งยืนขึ้นไป ขอสนองพรทุกท่านให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ทั้งขอให้ประเทศและประชากรซึ่งท่านเป็นผู้แทนอยู่ในราชอาณาจักรนี้ มีความรุ่งเรืองไพบูลย์ตลอดไป

จบแล้ววงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทรงสัมผัสพระหัตถ์กับคณบดีคณะทูต และมีพระราชปฏิสันถารตามพระราชอัธยาศัย

สมควรแก่เวลา เสด็จฯออกจากท้องพระโรงกลาง ไปประทับพักพระราชอิริยาบถพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จฯออกจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ภายหลังเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานเลี้ยงแก่คณะทูตานุทูต ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร