xs
xsm
sm
md
lg

กรมการพัฒนาชุมชนเปิดสอบคัดเลือกอาสาพัฒนา 200 อัตรา ให้ค่าตอบแทน 15,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่น 76 จำนวน 200 อัตรา โดยมีค่าตอบแทนให้เดือนละ 15,000 บาท

วันนี้ (10 ก.ค.) เพจ "กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage" กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 76 จำนวน 200 อัตรา โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอาสาพัฒนาที่มีอุดมการณ์และมีจิตอาสาเข้าไปปฏิบัติงานร่วมกับประชาชนใน พื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชน เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ การเปิดรับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) ดังกล่าวจะต้องผ่านคุณสมบัติกระบวนการคัดเลือกการสัมภาษณ์ ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนาตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 15,000 บาท นอกจากนี้ หากปฏิบัติงานครบ 1 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ จะได้รับค่าตอบแทนปลายปีเพิ่มอีก 5,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร โดยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ระยะเวลาทำงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10-16 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครคัดเลือกและลงลายมือชื่อ รับรองเอกสารการสมัครคัดเลือกด้วยลายมือของตนเองให้ครบถ้วน

สามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครฯ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยผู้สมัครยื่นใบสมัครในพื้นที่จังหวัดใด หากได้รับการคัดเลือกต้องปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดนั้น
กำลังโหลดความคิดเห็น