xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี ทรงจักรยานคู่เปิดสนาม “สราญจิตมงคลสุข” โครงการพัฒนาบึงสีไฟ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ในหลวง-พระราชินี ทรงจักรยานคู่ เป็นปฐมฤกษ์ เปิดสนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข” โครงการพัฒนาบึงสีไฟฯ จ.พิจิตร

วันนี้ 23 มี.ค.67 เวลา 17.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และทรงเปิดสนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข” ณ บริเวณโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติ ฯ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ เสร็จแล้ว พระราชทาน

พระบรมราชวโรกาสให้ นายอดิเทพ กมลเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดป้าย “โครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” พร้อมกับขอพระราชทานทรงเปิดสนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข” จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “โครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” พร้อมกับทรงเปิดสนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข”

จากนั้นเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นบุนนาค ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดพิจิตร และทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข”
เวลา 18.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงยังสนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข” อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ

 ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดทรงจักรยาน เสด็จพระราชดำเนินไปยังลู่ปั่นจักรยาน ทรงบีบแตรสัญญาณปล่อยจักรยานในสนามจักรยานเป็นปฐมฤกษ์ แล้วทรงจักรยานร่วมกับคณะกรรมการโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติ ฯ ข้าราชการและประชาชนจังหวัดพิจิตร รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ด้วยระยะทาง 1 รอบสนาม หรือ 10.28 กิโลเมตร

เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ (BMX) ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ด้วยความสนพระราชหฤทัย ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการปั่นจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ประเภทชาย และประเภทหญิง

ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการสาธิตการปั่นจักรยานขาไถสำหรับเด็กเล็ก ณ สนามจักรยานขาไถสำหรับเด็กเล็ก (Balance Bike) ซึ่งมีความปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 1-6 ปี สามารถขึ้นลงเนินได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีทางเรียบสำหรับเด็กที่ยังขาดความมั่นใจการขี่จักรยานเพื่อฝึกฝนเบื้องต้นด้วย และทอดพระเนตรสนามปั๊มแทร็ก (Pumptrack) ซึ่งเป็นสนามที่สามารถรองรับกีฬาได้หลากหลายชนิด เช่น จักรยาน และสเก็ตบอร์ด เพื่อใช้ฝึกทักษะต่อยอดกีฬาในระดับสูงต่อไป สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬาโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

บึงสีไฟ มีพื้นที่ 5,390 ไร่ เป็นแหล่งน้ำจืดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เสด็จครองราชย์ที่เมืองพิษณุโลก ทรงเห็นว่าเมืองพิจิตรเป็นพื้นที่ลุ่ม

ซึ่งเต็มไปด้วยลุ่มน้ำ ลำคลอง โดยเฉพาะบึงสีไฟ ที่มีน้ำตลอดปี จึงเรียกเมืองพิจิตรว่า “โอฆบุรี” ซึ่งแปลว่า ห้วงน้ำ ในปัจจุบันยังคงเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สำคัญเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร การประมง และการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพิจิตร ร่วมกับส่วนราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดพิจิตรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมบูรณาการสนองพระบรมราโชบาย จัดทำโครงการพัฒนาบึงสีไฟเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพัฒนาบึงสีไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่าง มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่บึงสีไฟ ให้สวยงามสะอาดตามาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติ ประกอบด้วย ทางจักรยานรอบบึงสีไฟ ความยาว 10.28 กิโลเมตร สนามจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ สนามจักรยานขาไถสำหรับเด็กเล็ก และสนามปั๊มแทร็ก ซึ่งมีพื้นผิวสนามที่ใช้วัสดุตามมาตรฐานระดับนานาชาติของสหพันธ์จักรยานสากล เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดใกล้เคียง ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ฝึกฝนทักษะทางกีฬา ทำให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง กับยกระดับจังหวัดให้เป็นเมืองกีฬา (Sport City) ได้ในอนาคต

ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข” อันมีความหมายว่า สนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบาย