xs
xsm
sm
md
lg

“สหกรณ์ฯการบินไทย” สนองนโยบายรัฐแก้หนี้ เล็งลดดอกเบี้ยเงินกู้เป็นของขวัญปีใหม่สมาชิก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สหกรณ์ออมทรัพย์ พนง.การบินไทย” จัดกิจกรรม “สหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ครั้งที่ 9” ช่วยวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด ปล่อยสัตว์น้ำฟื้นฟูธรรมชาติ ด้าน ”ประธานสหกรณ์ฯ“ ลุยสนองนโยบายรัฐแก้หนี้ เล็งลดดอกเบี้ยเงินกู้เป็นของขวัญปีใหม่ให้สมาชิก ลุ้นเคาะ ม.ค.67

เมื่อระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค.66 นายนินนาท พัฒนวิบูลย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย พร้อมด้วยกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย อาทิ นายจิรยุทธ ภุชงคสมุทท์รองประธานกรรมการ คนที่ 1, นายอนุรักษ์ เอี่ยมใย รองประธานกรรมการ คนที่ 2, นายณธีพัฒน์ วุฒิธนัตเสถียร รองประธานกรรมการ คนที่ 4, นายจรินทร์ บุญเนตรกรรมการและเลขานุการ และนายธวัช มีเอี่ยม นายรัฐกูน ปั้นลายนาค กรรมการ นำสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมกิจกรรม โครงการสหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ครั้งที่ 9 ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด

นายนินนาท เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 9 แล้ว เพื่อที่จะสร้างจิตสำนึกให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ในการทำเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยทุกครั้งที่จัดกิจกรรม ชุมชนต่างได้รับประโยชน์ เช่น วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ชุมชน รวมถึงสมาชิกสหกรณ์ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และส่งเสริมการรักษาป่าชายเลน รวมถึงพันธุ์สัตว์น้ำ เพราะสมาชิกจะได้ร่วมกิจกรรมลงเรือสัมผัสวิถีชาวประมง และปล่อยสัตว์น้ำ ปู แมงดาทะเล กลับสู่ธรรมชาติ

“การจัดกิจกรรมทุกครั้งของสหกรณ์ ถือว่าผลตอบรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและดีมากทุก พนักงานการบินไทย และสมาชิกสมัครเข้ามามีจำนวนมาก แต่บางกิจกรรมต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นที่ไม่เคยมาเข้ามาร่วมได้มีโอกาสนั้น แต่ทางสหกรณ์พยายามที่จะขยายโครงการเหล่านี้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตจะทำโครงการเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เช่นการสร้างสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆโดยให้สมาชิกที่มีความรู้ความสามารถได้สมัครมาและนำไปใช้ในอนาคต” นายนินนาทกล่าว

นายนินนาท ยังระบุว่า สำหรับของขวัญปีใหม่ที่ตนเองและกรรมการสหกรณ์ฯจะมอบให้กับสมาชิก จะเป็นในเรื่องของสนองนโยบายของรัฐบาล โดยตนเองกำลังจะทำนโยบายของรัฐบาลที่อยากปลดหนี้ครัวเรือน ลดภาระหนี้สินของคนไทย นำมาใช้ในสหกรณ์ฯของเรา ซึ่งจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้

“ขอให้สมาชิกรอฟังโดยในเดือน ม.ค.67 นี้จะมีโครงการที่เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐรัฐบาลได้ โดยให้สมาชิกที่มีหนี้สินได้เข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งจะมีการปรับลดดอกเบี้ยลงเพื่อดูแลสมาชิก” นายนินนาท ระบุ

นายนินนาท กล่าวย้ำด้วยว่า สหกรณ์ฯการบินไทยถือว่ามีความมั่นคงในระดับต้นๆของประเทศมีทุนดำเนินการกว่า 60,000 ล้านบาทในปลายปี 2562 เมื่อปี 2563 ที่เกิดวิกฤตโควิดเมื่อช่วงต้นปี และมีแผนฟื้นฟูการบินไทย ทำให้เกิดผลกระทบสองเด้ง กระบวนการเหล่านี้ด้วยความเข้มแข็งของสหกรณ์ฯ และกระแสการเงินที่เพียงพอ จึงมีการช่วยเหลือสมาชิกอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามแม้จะถูกถอนเงินไปจำนวนมาก แต่สมาชิกที่อยู่ก็ยังมีทำให้มีทุนดำเนินการไม่ต่ำกว่า 45,000 ล้านบาทก็จะทำให้ความมั่นใจของสมาชิกเพิ่มขึ้น และสมาชิกก็มีเงินฝากเข้ามา ขณะเดียวกันก็มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง ในระดับหนึ่งทำให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นและกลับมาฝากเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น

ด้าน นายจิรยุทธ ภุชงคสมุทท์รองประธานกรรมการ คนที่ 1 กล่าวเสริมว่า สำหรับการดำเนินโครงการสหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ครั้งที่ 9 นี้ ยังมีการให้ความรู้สมาชิก ด้วยการเชิญ นางชนัญญา วัชรพงศ์เมธี รักษาการผู้จัดการสหกรณ์ฯ มาบรรยาย "สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ฯ และมีการบรรยาย "ความมั่นคงของสหกรณ์ ผลประโยชน์ของสมาชิก” จาก นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ เพื่อให้สมาชิกได้รับข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ขณะที่ นายนายจรินทร์ บุญเนตร กรรมการ และเลขานุการสหกรณ์ฯ กล่าวว่า สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่างสนใจที่อยากเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมได้รับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และกิจกรรมสหกรณ์ฯ ให้ทั้งความรู้ และความบันเทิง เป็นประโยชน์กับชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนองนโยบายของรัฐบาล

สอดคล้องกับ น.ส.เพชรี เพ็ญรัศมี, นางรัตนา สำราญทรัพย์ และ น.ส.สุภาวดี กนกนาค สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ยอมรับว่าการจัดกิจกรรม ครั้งนี้ได้เป็นการส่งเสริมชุมชน ขณะเดียวกันได้ทราบถึงผลการดำเนินงานต่างๆของสหกรณ์ที่ผ่านมา ส่วนของขวัญเป็นใหม่ ที่อยากได้จากสหกรณ์ฯคือการดูแลสมาชิกที่ดี ด้วยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและเงินปันผลให้กับสมาชิก.


กำลังโหลดความคิดเห็น