xs
xsm
sm
md
lg

โปรดทราบ รังสิมันต์ โรม ใช้หนี้ กยศ.หมดแล้ว เปิดกรุทรัพย์สินพบรวย 13 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เปิดบัญชีทรัพย์สิน รังสิมันต์ โรม ส.ส.ก้าวไกล พบมีทรัพย์สินรวม 13 ล้าน หนี้สิน 6 ล้าน ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ โปรดทราบ "กยศ.ชำระหมดแล้ว" พบมีหนี้สินกับบริษัทของ "ธนาพล อิ๋วสกุล" กว่าสองแสนหก

วันนี้ (17 ก.ค.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง หนึ่งในนั้นคือ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กรณีพ้นจากตำแหน่ง ระบุว่า อายุ 31 ปี สถานภาพสมรส บิดาคือนายมาร์ค โรม อายุ 68 ปี มารดาคือนางนภาภรณ์ เฮาส์ อายุ 56 ปี ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี พบว่าปี 2560-2561 ผู้อำนวยการกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย ปี 2561-2563 ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ปี 2562-2566 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2563-2565 รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล และปี 2565 ถึงปัจจุบัน โฆษกพรรคก้าวไกล คู่สมรส นางอิวาน่า คูร์เนียวาติ (Ivana Kurniawati) อายุ 26 ปี สัญชาติอินโดนีเซีย ไม่ได้ประกอบอาชีพ จดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 บิดามารดาเป็นชาวเมืองแทนจุงเซลอร์ จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย

รายได้ประจำ ประกอบด้วย เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1,362,720.00 บาท เบี้ยประชุม 228,000.00 บาท รายได้จากทรัพย์สิน ประกอบด้วย ขายภาพศิลปะ 84,750.01 บาท คู่สมรส 48,000.00 บาท ขายเสื้อ เฉพาะคู่สมรส 36,000.00 บาท ขายหนังสือ 115,435.68 บาท รายได้จากการรับให้ ประกอบด้วย งานมงคลสมรส 139,811.11 บาท รับจากบุพการี เฉพาะคู่สมรส 300,000.00 บาท รายได้อื่นๆ ได้แก่ โบนัสแอมเวย์ 6,020.55 บาท รวมทรัพย์สินเฉพาะผู้ยื่น 1,936,736.67 บาท คู่สมรส 384,000.00 บาท

รายจ่ายประจำ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 84,000.00 บาท คู่สมรส 120,000.00 บาท ชำระหนี้ กยศ. 48,699.53 บาท โดยระบุหมายเหตุว่า "ก.ย.ศ.ชำระหมดแล้ว" เช่าที่อยู่ 62,400.00 บาท ผ่อนบ้าน 115,650.00 บาท เบี้ยประกัน 55,055.00 บาท คู่สมรส 29,438.98 บาท รายจ่ายอื่นๆ ได้แก่ อุปการะบุพการี 120,000.00 บาท ท่องเที่ยว 260,000.00 บาท บริจาค 30,000.00 บาท พิมพ์หนังสือ 80,250.00 บาท รวมรายจ่าย 1,799,290.53 บาท คู่สมรส 149,438.58 บาท ข้อมูลเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา เงินได้พึงประเมิน มาตรา 40 (1) ถึง (8) ผู้ยื่น 1,415,326.75 บาท

รายการทรัพย์สินประกอบด้วย เงินสด 126,000.00 บาท คู่สมรส 469,394.20 บาท เป็นเงินสกุลรูปีห์อินโดนีเซีย 3,000,000.00 รูปีห์ คิดเป็นเงินไทย 6,942.90 บาท เงินสกุลริงกิตมาเลเซีย 1,000.00 ริงกิต คิดเป็นเงินไทย 7,723.10 บาท เงินสกุลปอนด์สเตอริงของอังกฤษ 220.00 ปอนด์ คิดเป็นเงินไทย 9,223.80 บาท เงินสกุลยูโร 200 ยูโร คิดเป็นเงินไทย 7,341.10 บาท เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ 180 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทย 6,163.30 บาท เงินฝาก 70,997.75 บาท ประกอบด้วยบัญชีธนาคารในไทย 5 บัญชี คู่สมรส 878,029.27 บาท ประกอบด้วยบัญชีธนาคารในไทย ธนาคารแมนดิรี และธนาคารบีซีเอ ประเทศอินโดนีเซีย

ที่ดิน 1,722,000.00 บาท เป็นโฉนดที่ดิน แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพฯ เนื้อที่ 57 ตารางวา ได้มาเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564 ด้วยการซื้อโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4,950,000.00 บาท เป็นบ้านเดี่ยว ยานพาหนะ 800,000.00 บาท เป็นรถยนต์ฮอนด้า เอชอาร์วี ได้มาเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2562 สิทธิและสัมปทาน 306,843.00 บาท ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันภัย มีเงินปันผล 3,550.00 บาทต่อปี คู่สมรส 7,003.46 บาท เป็นค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หนังสือที่จัดพิมพ์ฝากขายกับสำนักพิมพ์เคล็ดไทย 1,000 เล่ม จำนวน 145,000.00 บาท และมูลค่าจากหนังสือที่มีคนไปขาย 141 เล่ม จำนวน 35,250.00 บาท ทรัพย์สินอื่น 63,337.18 บาท เป็นเหรียญดิจิทัล 15 สกุล คู่สมรส 3,987,176.79 บาท เป็นเหรียญดิจิทัล 10 สกุล สร้อยคอ 13 เส้น ทองคำแท่ง 1.021 กิโลกรัม แหวน 10 วง จี้เพชรและทอง 6 ชิ้น กำไลข้อมือและสร้อยข้อมือ 4 ชิ้น รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 13,380,781.60 บาท ประกอบด้วยส่วนของนายรังสิมันต์ 8,039,177.93 บาท คู่สมรส 5,341,603.72 บาท

ส่วนรายการหนี้สิน ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชี 68,532.08 บาท เป็นบัตรเครดิตเคทีซีและธนาคารซิตี้แบงก์ เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 6,265,996.10 บาท เป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยอดหนี้คงเหลือ 6,031,950.91 บาท และกรุงศรีออโต้ ยอดหนี้คงเหลือ 234,045.19 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 267,500.00 บาท เจ้าหนี้คือ บริษัท โค-โลคัล จำกัด วันที่ทำสัญญา 4 พ.ย. 2565 รวมหนี้สิน 6,602,028.18 บาท รวมหนี้สินทั้งสิ้น 6,602,028.18 บาท เท่ากับมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 6,778,753.42 บาท

อนึ่ง สำหรับบริษัท โค-โลคัล จำกัด จากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่ามีนายธนาพล อิ๋วสกุล น.ส.นิลุบล อิ๋วสกุล และ น.ส.นันทรัตน์ อิ๋วสกุล เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งนายธนาพล เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น