xs
xsm
sm
md
lg

MEA ปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า สำหรับการประชุม APEC 2022 ขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการ ย้ำระบบจำหน่ายไฟฟ้ามั่นคงตลอดการจัดงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์MEA ปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง การประชุม APEC 2022 Thailand หลังสิ้นสุดการประชุมฯ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ที่ผ่านมารวมระยะเวลา 6 วัน (14-19 พ.ย. 65) ระบบจำหน่ายไฟฟ้าปกติ เป็นไปด้วยความมั่นคงเรียบร้อย สร้างความภาคภูมิใจในฐานะเจ้าภาพจัดงานที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 65 นายโสพัส สังขกรมานิต ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง กล่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง การประชุม APEC 2022 Thailand หลังจากการประชุมฯ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้สิ้นสุดลง พร้อมเปิดเผยว่า ในระหว่างการปฏิบัติการของศูนย์ฯ ที่ผ่านมา รวมระยะเวลา 6 วัน ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 นั้น MEA ได้เตรียมความพร้อม และดำเนินการตามแผนในการเสริมความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าอย่างครบถ้วน ด้วยการนำเอาเทคโนโลยี ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาช่วยในเรื่องของเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ระดมเจ้าหน้าที่ MEA ประจำจุดสำคัญ ในระหว่างการจัดงาน เพื่อรับรองความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าสูงสุด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในการนี้ MEA ขอขอบคุณทุกภาคส่วน และทุกหน่วยงาน ตลอดจนพนักงาน MEA ทีมงานทุกคน ในการปฏิบัติการดูแลความมั่นคงเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า ที่นับเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติในฐานะเจ้าภาพจัดงานที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในครั้งนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น