xs
xsm
sm
md
lg

MEA จัดแข่งขันทักษะช่างสายใต้ดิน ยกระดับงานบริการและความปลอดภัยเพื่อประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จัดงานวันวิชาการเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ MEA ครั้งที่ 17 ภายใต้ธีม “กฟน.พร้อมสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ MEA’s Ready for Utility” โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะสายใต้ดิน รอบคัดเลือก ในวันที่ 25-28 ตุลาคม 2565 ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี โดยกำหนดจัดแข่งขันทักษะสายใต้ดิน รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2565 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคน (Smart People) การพัฒนาระบบงาน (Smart System) และการพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล (Smart Digital) ยกระดับงานบริการและความปลอดภัยเพื่อประชาชน

MEA ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตลอดมา จึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และจัดฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาให้พนักงานภาคสนามมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เสริมสร้างความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความพร้อมในการให้บริการมีมาตรฐาน พนักงานสนามจะได้ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ของการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อส่งมอบงานบริการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน


กำลังโหลดความคิดเห็น