xs
xsm
sm
md
lg

เปิดฉากงานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมอาคาร ก่อสร้าง และแสงสว่างอัจฉริยะ ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เริ่มแล้ว!! สำหรับงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยี อาคาร ก่อสร้าง ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน Building Construction Technology Expo 2022 หรือ BCT Expo 2022 พร้อมด้วยงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านพลังงานและแสงสว่างอัจฉริยะ หรือ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 โดยความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังจัดงานระดับนานาชาติ ดึงผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศกว่า 200 แบรนด์ชั้นนำร่วมแสดงสินค้าบนพื้นที่จริงอีกครั้งในรอบ 2 ปีหลังสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลาย คาดตลอด 3 วันของการจัดงานระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 เวลา 10.00-18.00 น. ณ อาคาร 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,000 ราย

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวว่า BCT Expo 2022 และ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 เป็นงานที่มุ่งเน้นพัฒนาและตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรมของประเทศอย่างครบวงจร ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนการมุ่งสู่เป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 ของประเทศไทย โดยนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้อย่างครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ผ่านผู้สนับสนุนหลักการจัดงานอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยผลักดัน พร้อมเพิ่มศักยภาพให้ภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงผู้ประกอบการไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไปใช้ต่อยอดธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมระดับสากล ภายในงานนี้ทุกภาคส่วนจะได้รับประโยชน์จากการจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้อย่างครบครันกว่า 200 แบรนด์ชั้นนำจากนานาประเทศ ที่เหมาะสมกับความต้องการของภูมิภาค และยังมีการสัมมนาให้องค์ความรู้ใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาคาร ก่อสร้าง และแสงสว่างอัจฉริยะอีกด้วย

นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ กล่าวว่า ทางทีเส็บ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ ประกอบด้วย การประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการแสดงสินค้านานาชาติ ยินดีที่มีส่วนในการสนับสนุนงาน BCT Expo 2022 และ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอาคาร การก่อสร้าง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนวัตกรรมพลังงาน ไฟฟ้า และระบบแสงสว่างอัจฉริยะ นอกจากนี้ ภายในงานยังมุ่งเน้นในการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านไฟฟ้า แสงสว่าง การก่อสร้างและอาคารอย่างครบวงจร โดยรวมไปถึงการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ผ่านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำพาไปสู่การก่อสร้างและอาคารแบบอัจฉริยะในอนาคต ในด้านของทีเส็บนั้น ได้สนับสนุนการจัดงาน BCT Expo 2022 และ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 ในด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผ่านทางแคมเปญการตลาดต่างๆ และรวมไปถึงการสนับสนุน Exhibition in New Norm เพื่อสนับสนุนงานที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่และมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่างๆ เข้ามาใช้ภายในงาน เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุน และสร้างความมั่นใจให้แก่แผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ.มีภารกิจหลักในการผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า สร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ควบคู่กับการให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยได้มีการติดฉลากสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ากว่า 22 ผลิตภัณฑ์ รวมถึงหลอดไฟฟ้า LED ประสิทธิภาพสูง ซึ่งสนับสนุนนโยบายการมุ่งสู่ EGAT Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 ด้วยการบูรณาการและสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงาน ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน สำหรับงาน LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 ทาง กฟผ.ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานครั้งนี้ และได้จัดนิทรรศการเทคโนโลยี LED Light up พร้อมกับการให้ความรู้เรื่องบ้านประหยัดพลังงาน ตอบโจทย์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน ในโซน Thailand Pavilion powered by EGAT ด้วย

ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ อุปนายกสมาคมแบบจําลองสารสนเทศอาคาร กล่าวถึงเทคโนโลยี BIM ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมก่อสร้างสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่การคิดคอนเซ็ปต์ การออกแบบและสร้างแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขก่อนการก่อสร้างจริง ส่งผลให้การวางแผนการก่อสร้าง การถอดปริมาณ และประมาณราคามีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูล BIM ในการดูแลบำรุงรักษาอาคาร การดูแลทรัพย์สินแบบล่วงหน้าจะทำให้การบริหารทรัพย์สินนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี เทคโนโลยี BIM นั้นยังมีราคาที่ค่อนข้างสูง จึงไม่ค่อยเห็นโครงการเล็กๆ นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้มากนัก ซึ่งคาดการณ์ว่าภายใน 5 ปีราคาน่าจะมีการปรับลง โครงการเล็กจะสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้เพิ่มขึ้นราว 30-40% ในระหว่างนี้หลายภาคส่วนก็จะต้องเร่งพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี BIM ขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ในการนี้ ทางสมาคมแบบจําลองสารสนเทศอาคารจึงผลักดันให้ BIM ได้เป็นหลักสูตรบรรจุในการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมและสั่งสมประสบการณ์ก่อนออกมาเจอสนามจริง สำหรับในงาน BCT Expo 2022 ทางสมาคมฯ ได้เตรียมนำเสนอหัวข้ออบรมสัมมนาให้ความรู้สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดบูทแสดงเทคโนโลยี BIM แบบครบวงจรด้วย

นางฮิมานิ กูเลติ ผู้อำนวยการ บริษัท แม็กซ์ เอ็กซิบิชั่น พีวีที จำกัด ในฐานะผู้ร่วมจัดงาน กล่าวว่า ยุคนี้ถือเป็นยุคที่ Digital Transformation เข้ามามีบทบาทในทุกภาค จึงมุ่งเน้นให้งาน LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022
เป็นศูนย์รวมของเทคโนโลยีเพื่อไฟฟ้าและแสงสว่าง โดยปีนี้จัดร่วมกับงาน BCT Expo 2022 งานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยี ก่อสร้าง อาคาร ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน เพื่อร่วมผลักดันการใช้เทคโนโลยีให้เกิดขึ้นต่อไป ถือเป็นการกลับมาจัดงานบนพื้นที่จริงอีกครั้งในรอบ 2 ปี สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้น และรัฐมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ทำให้บรรยากาศโดยรวมผ่อนคลาย โดยการจัดงานในครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้ามากกว่า 200 แบรนด์ชั้นนำจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น กัมพูชา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เยอรมนี เวียดนาม ฟินแลนด์ อังกฤษ ออสเตรเลีย พร้อมต้อนรับผู้เข้าชมงานกว่า 5,000 รายจากนานาประเทศ อีกทั้งยังมีพาวิเลียนจากประเทศจีน ที่พร้อมนำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีที่มาช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อาคารและไฟฟ้าอัจฉริยะอย่างครบวงจร

อีกหนึ่งไฮไลต์การจัดงานครั้งนี้ คือการนำเสนอสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม จากมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ในชื่องาน Zhejiang International Trade (Thailand) Exhibition 2022 ซึ่งเป็นรูปแบบพาวิเลียน เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนมีความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมอาคาร ก่อสร้าง แสงสว่าง และเมืองอัจฉริยะของเจ้อเจียง รวมถึงเพื่อขยายการค้าและการลงทุนทวิภาคี โดยการรวบรวม 73 ผู้ประกอบการส่งออกของมณฑลเจ้อเจียงเข้าร่วมแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมสินค้าและบริการบนพื้นที่กว่า 810 ตารางเมตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กร แบรนด์ และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงจากมณฑลเจ้อเจียง มาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันของแบรนด์ส่งออกของเจ้อเจียงและสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ "Made in Zhejiang"

สุดท้ายนี้ ในฐานะผู้จัดงานฯ ขอเชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาคาร การก่อสร้าง ไฟฟ้า และพลังงาน กลุ่มนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป มาร่วมอัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจในแวดวงอุตสาหกรรมอาคาร การก่อสร้าง ไฟฟ้า พลังงาน แสงสว่างอัจฉริยะ ในงาน BCT Expo 2022 และ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 เวลา 10.00-18.00 น. ณ อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
กำลังโหลดความคิดเห็น