xs
xsm
sm
md
lg

MEA สนับสนุนกิจกรรมการฉีดวัคซีน COVID-19 “นนท์ Student” สำหรับนักเรียนและนักศึกษา จังหวัดนนทบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (15 ตุลาคม 2564) นายรงค์เพชร เขาเรียง ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แทนรับมอบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่ MEA เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการฉีดวัคซีน COVID-19 “นนท์ Student” สำหรับนักเรียนและนักศึกษา จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้มอบ โดย MEA สนับสนุนค่าไฟฟ้าศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าและให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องประจำจุดสำคัญ ณ IMPACT Exhibition Center Hall 5-6 และ IMPACT Arena เมืองทองธานี

ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ MEA พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องให้มีความเพียงพอ มั่นคงปลอดภัย สอดรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของเมืองมหานคร อีกทั้ง MEA พร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในทุกมิติ ที่ผ่านมา MEA ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลสนามทุกแห่ง ทั้งด้านการออกแบบ และการติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าและให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งการเตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับศูนย์พักคอยอีกหลายแห่งที่จะจัดตั้งขึ้น เช่น การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าให้จ่ายไฟฟ้าได้อย่างมั่นคง ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ เตรียมพร้อมระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินภายในโรงพยาบาลสนาม ตลอดจนการเตรียมพร้อมระบบการจ่ายไฟฟ้าสำรอง และการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กำลังโหลดความคิดเห็น...