xs
xsm
sm
md
lg

MEA ขยายเพิ่ม 1 ปี พร้อมเพิ่มวงเงินรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตาม มติ ครม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (30 ก.ย.) นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมตอบรับนโยบายรัฐบาลในการขยายเวลาช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อเนื่องเพิ่มเติมอีก 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่เห็นชอบการขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ซึ่งเป็นการเพิ่มจากวงเงินเดิมที่เคยให้สิทธิ์จำนวน 230 บาทในปีที่ผ่านมา โดยหากผู้ได้รับสิทธิ์ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของ MEA โดยยังไม่เคยได้สิทธิ์ดังกล่าวมาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ์ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่ http://meagate1.mea.or.th/welfareregis หรือที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตทุกแห่ง พร้อมทั้งแสดงบัตรเพื่อยืนยันตัวตน โดยรายละเอียดเพิ่มเติม MEA จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: @meathailand, Twitter: @mea_news, และ MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


กำลังโหลดความคิดเห็น