xs
xsm
sm
md
lg

สถานทูตไทยในคูเวตจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.๑๐

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์MGR Online - สถานทูตไทยในคูเวตจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.๑๐ ด้วยการร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์สถานเอกอัครราชทูต โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนชุมชน และนักศึกษาไทยในคูเวตเข้าร่วมราว 35 คน

วันที่ (23 ส.ค.) เวลา 08.00-10.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ 28 กรกฎาคม 2564

นายรุจ ธรรมมงคล เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ด้วยการเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ผู้แทนชุมชนชาวไทย นักเรียนและนักศึกษาไทยในคูเวตรวมกว่า 35 คน

สำหรับกิจกรรมที่เหล่าจิตอาสาร่วมทำคือ การทำความสะอาดพื้นและอาคารของสถานเอกอัครราชทูตฯ และการทาสีประตูรั้ว ประตูทางเข้าและราวบันได ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดีและได้ช่วยสร้างความสามัคคีแก่ชาวไทย และทุกคนได้ร่วมปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อนึ่ง ในปัจจุบันผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่รายวันของคูเวตลดลงเหลือเพียงราว 200 คนต่อวัน