xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพิ่มแก่สธ. เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 1 คัน แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ (20 สิ.ค.) เวลา 14.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 1 คัน แก่กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้แทนรับ ซึ่งพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยดังกล่าว มูลนิธิไทยพึ่งไทย และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

นับตั้งแต่เริ่มเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยให้แก่กระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว จำนวน 36 คัน รถต่อพ่วงชีวนิรภัย จำนวน 6 คัน และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ จำนวน 5 คัน สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ ในการให้บริการเก็บตัวอย่างโรคโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวัง และค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก โดยผู้เข้ารับการตรวจไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันนี้ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย รถต่อพ่วงชีวนิรภัย และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทานดังกล่าว ยังคงให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รุนแรงทั่วประเทศ เช่น โรงเรียน วัด ชุมชนแออัด และกลุ่มอาชีพเสี่ยง


กำลังโหลดความคิดเห็น