xs
xsm
sm
md
lg

กองทัพบกเผยโรงพยาบาสนามกองทัพบก-โรงพยาบาลค่ายทั่วประเทศ รับผู้ป่วยโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กองทัพบกตั้งศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลค่ายกองทัพบกทั่วประเทศ ประชาชนขอความช่วยเหลือ โทร. 02-270-5685 ถึง 9 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (22 ก.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า กองทัพบกจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 ทบ.” เพื่อเป็นสื่อกลางช่วยผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบรักษา ไปยังศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ของรัฐบาล (อาคารนิมิบุตร) หรือ สาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการประสานศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้าย ศปม.ทบ. ในกรณีที่โรงพยาบาลต้องการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงไปยังโรงพยาบาลสนามที่จัดเตรียมไว้ ตลอดจนให้การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายของประชาชนในทุกกรณีเมื่อได้รับการร้องขอ

หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. ตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 02-270-5685 ถึง 9

โรงพยาบาลสนามกองทัพบก 18 แห่ง

1. โรงพยาบาลสนาม ศูนย์การทหารราบ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
2. โรงพยาบาลสนาม กองพันปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
3. โรงพยาบาลสนาม กองพันเสนารักษ์ที่ 1 ต.เขาสามยอด อ.เมืองฯ จ.ลพบุรี
4. โรงพยาบาลสนาม กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายมหาจักรีสิรินธร ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา
5. โรงพยาบาลสนาม กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
6. โรงพยาบาลสนาม กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี
7. โรงพยาบาลสนาม มณฑลทหารบกที่ 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
8. โรงพยาบาลสนาม กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ต.ราชกรูด อ.เมืองฯ จ.ระนอง
9. โรงพยาบาลสนาม มณฑลทหารบกที่ 310 ถนนจรดวิถีถ่อง (ตาก-สุโขทัย) ต.น้ำรึม อ.เมืองฯ จ.ตาก
10. โรงพยาบาลสนาม มณฑลทหารบกที่ 35 ต.ท่าเสา อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์
11. โรงพยาบาลสนาม กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
12. โรงพยาบาลสนาม มณฑลทหารบกที่ 19 ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
13. โรงพยาบาลสนาม กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ต.พงสวาย อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี
14. โรงพยาบาลสนาม ชุดบริการสนามบินและหอบังคับการบินที่ 8 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ ต.หนองยาว อ.เมืองฯ จ.สระบุรี
15. โรงพยาบาลสนาม กองพันเสนารักษ์ที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
16. โรงพยาบาลสนาม กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
17. โรงพยาบาลสนาม มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก ต.ศรีสองรัก อ.เมืองฯ จ.เลย
18. โรงพยาบาลสนาม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 บ้านหนองตาแอก ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

โรงพยาบาลค่ายกองทัพบก 29 แห่ง

1. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
2. โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ถนนปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองฯ จ.ปราจีนบุรี
3. โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี ต.พงสวาย อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี
4. โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท ถนนสุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
5. โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี ถนนสุขุมวิท ต.บางทราย อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี
6. โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี อ.เมืองฯ จ.นครนายก
7. โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ถนนพิบูลละเอียด ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา
8. โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
9. โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น
10. โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถนนทหาร ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี
11. โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์
12. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ต.เสม็ด อ.เมืองฯ จ.บุรีรัมย์
13. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถนนแจ้งสนิท ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
14. โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก ถนนสีคิ้ว-เลย ต.ศรีสองรัก อ.เมืองฯ จ.เลย
15. โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองฯ จ.สกลนคร
16. โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง ถนนนิตโย ต.กุรุคุ อ.เมืองฯ จ.นครพนม
17. โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ถนนพหลโยธิน ต.กลางแดด อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
18. โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถนนพหลโยธิน ต.พิชัย อ.เมืองฯ จ.ลำปาง
19. โรงพยาบาลค่ายกาวิละ ต.วัดเกตุ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่
20. โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ถนนสำราญรื่น ต.ท่าเสา อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์
21. โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ถนนหน้าค่าย ต.รอบเวียง อ.เมืองฯ จ.เชียงราย
22. โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ถนนจรดวิถีถ่อง (ตาก-สุโขทัย) ต.ไม้งาม อ.เมืองฯ จ.ตาก
23. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก
24. โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.สะเตียง อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์
25. โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
26. โรงพยาบาลสนามกองพันเสนารักษ์ที่ 5 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
27. โรงพยาบาลค่ายเทพสตรี ถนนนครศรีธรรมราช–กันตัง ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
28. โรงพยาบาลกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายมหาจักรีสิรินธร ต.ท่าประตู่ อ.นาทวี จ.สงขลา
29. โรงพยาบาลสนาม กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา

ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 โดยกรุงเทพมหานคร 17 แห่ง

1. ศูนย์พักคอย (ศูนย์กีฬารามอินทรา) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
2. ศูนย์พักคอย (ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์) ถนนเทศบาลรังรักใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
3. ศูนย์พักคอย (ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร) ถนนเทศบาลรังสรรเหนือ ซอย 14 แยก 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
4. ศูนย์พักคอย (โรงเรียนการไปรษณีย์ หลักสี่) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
5. ศูนย์พักคอย (วัดอินทรวิหาร) ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
6. ศูนย์พักคอย (ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เกียกกาย) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
7. ศูนย์พักคอย (อาคารกีฬาเวสน์ 2) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
8. ศูนย์พักคอย (วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
9. ศูนย์พักคอย (วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย) ถนนรามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
10. ศูนย์พักคอย (อาคาร Wedding Plaza 2123 ถนน RCA) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
11. ศูนย์พักคอย (วัดสะพาน) ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
12. ศูนย์พักคอย (วัดปากบ่อ) ซอยอ่อนนุช 35 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
13. ศูนย์พักคอย (วัดสุทธิวราราม) ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
14. ศูนย์พักคอย (ศูนย์สร้างทุกข์สุขทุกวัยสะพานสูง) แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
15. ศูนย์พักคอย (วัดศรีสุดารามวรวิหาร) ซอยบางขุนนนท์ 6 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
16. ศูนย์พักคอย (ราชภัฏบ้านสมเด็จ) ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
17. ศูนย์พักคอย (ศูนย์สร้างสุขทุกวัย บางขุนเทียน) ถนนพระราม 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

ฌาปนสถานของกองทัพบก 4 แห่ง

1. วัดอาวุธวิกสิตาราม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 72 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
2. วัดโสมนัสราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
3. วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
4. วัดสุทธจินดา ถนนราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
กำลังโหลดความคิดเห็น...