xs
xsm
sm
md
lg

MEA แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้าประเภท TOU เป็น On Peak ในวันที่ 27 ก.ค. 64 ตามมติ ครม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เห็นชอบให้ยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่อง กำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นั้น

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จึงกำหนดวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 คิดอัตราค่าไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา On Peak ตามข้อกำหนดอัตรา Time of Use (TOU)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.mea.or.th/upload/download/file_5f7f25b53b7757bc62a3a4b44a89eee2.pdf


กำลังโหลดความคิดเห็น...