xs
xsm
sm
md
lg

คณบดีนิติฯ มธ.ชี้บริษัทประกันไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยอ้างความร้ายแรงของสถานการณ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณบดีนิติฯ มธ. เผยแม้ในสัญญาจะให้บริษัทประกันบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้ แต่ต้องกระทำโดยสุจริต ชี้ในสถานการณ์โควิด ประกันไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวโดยอ้างความร้ายแรงของสถานการณ์ เหตุตอนทำสัญญาเป็นการตกลงยอมรับความเสี่ยงล่วงหน้าแล้ว หากกฎหมายเปิดช่องเท่ากับส่งเสริมให้หลอกลวงผู้เอาประกัน

วันที่ 16 ก.ค. 2564 รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์แสดงความเห็นกรณี “สินมั่นคงประกันภัย” ขอยกเลิกประกันโควิด ว่า ...

ถึงแม้สัญญาประกันภัยจะให้สิทธิบริษัทประกันในการเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว แต่การใช้สิทธิตามสัญญาต้องกระทำโดยสุจริต (มาตรา 5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) ในเวลาที่เข้าทำสัญญา บริษัทประกันย่อมคาดหมายได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดอาจพัฒนาไปถึงขั้นที่ระบบสาธารณสุขไม่อาจรับมือได้ และสามารถวางแผนรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าวได้ล่วงหน้า การที่บริษัทเข้าทำสัญญารับประกันภัย จึงเป็นการตกลงยอมรับความเสี่ยงจากผลของภัยที่สามารถคาดหมายและรับมือได้ล่วงหน้า หากระบบกฎหมายยอมให้บริษัทประกันสามารถเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้ตามสัญญา เท่าเป็นการยินยอมให้บริษัทประกันหลอกลวงผู้เอาประกันให้เข้าทำสัญญาเพื่อประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวของบริษัทประกัน เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ด้วยเหตุนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด บริษัทประกันจึงไม่มีสิทธิบอกสัญญาสัญญาฝ่ายเดียว โดยอ้างเหตุความร้ายแรงของสถานการณ์
กำลังโหลดความคิดเห็น...