xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันนิติวิทย์ คว้ารางวัลดีเด่นด้านการจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (12 ก.ค.) พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้จัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ซึ่งรางวัลดังกล่าวมีเจตจำนงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการภายใน (ด้านการเงินการคลัง) ให้ได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับ โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลังทุกคนปฏิบัติงานตามระเบียบและแบบแผนของทางราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส พร้อมตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ คณะกรรมการกรมบัญชีกลางมอบให้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จะมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรคุณธรรมที่สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล อำนวยความยุติธรรม ดำเนินการตามกรอบของระเบียบและกฎหมาย บริหารงานด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่โดยปลอดจากการทุจริต สุจริตในจรรยาวิชาชีพ เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและพึ่งได้ ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...