xs
xsm
sm
md
lg

“องค์การเภสัชกรรม” ชี้แจง การจัดหาวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” 5 ล้านโดส คาด มีการสั่งซื้อต้นเดือน ส.ค. 64

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“องค์การเภสัชกรรม” ออกประกาศชี้แจงเรื่อง การจัดหาวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา จำนวน 5 ล้านโดส คาดมีการจัดทำสัญญาซื้อขายต้นเดือนสิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. เพจ “องค์การเภสัชกรรม” ออกประกาศชี้แจงเรื่อง การจัดหาวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา โดยมีรายละเอียดว่า

“นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ชี้แจงถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีน โมเดอร์นา ดังนี้

ในการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาเป็นวัคซีนทางเลือก องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดซื้อระหว่างบริษัท ชิลลิก ฟาร์มา จำกัด กับโรงพยาบาลเอกชน ตามแนวทางข้อกำหนดการดำเนินงานของบริษัท โมเดอร์นาต่างประเทศ องค์การฯ ไม่ได้เป็นผู้นำเข้า ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมอยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างสัญญา ระหว่างองค์การฯ กับบริษัท ชิลลิกฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศใกล้เสร็จแล้ว อาทิ สัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ หลังจากนั้น องค์การเภสัชกรรมจะส่งร่างสัญญาซื้อขายดังกล่าวให้อัยการสูงสุดพิจารณา คาดว่า จะมีการลงนามสัญญาซื้อขาย (Supply Agreement) กับบริษัท ซิลลิกฯ ได้ในต้นเดือนสิงหาคม 2564

องค์การฯ ได้มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินการดังกล่าวให้กับทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า องค์การฯ จะได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากบริษัท ซิลลิกฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตทะเบียนวัคซีนในประเทศไทย จำนวน 5 ล้านโดส โดยทางบริษัท ชิลลิกฯ จะทยอยจัดส่งให้องค์การฯ ในไตรมาสที่ 4/2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อคาดการณ์การจองวัคซีนอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า จำนวนที่จองมีมากกว่าจำนวนวัคซีนที่จะได้รับการนำเข้า ดังนั้น โรงพยาบาลจึงขอกลับไปทบทวนเพื่อปรับจำนวนการสั่งซื้ออีกครั้ง และภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 องค์การเภสัชกรรมจะมีการประชุมบอร์ด ซึ่งจะมีความชัดเจนเรื่องราคาที่จำหน่ายให้กับโรงพยาบาล เป็นราคาที่รวมค่าจัดเก็บ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัยรายบุคคลฉีดวัคซีน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว พร้อมแจ้งให้โรงพยาบาลรับทราบภายในต้นกรกฎาคม 2564 เพื่อให้แจ้งยืนยันจำนวนวัคซีนที่สั่งซื้อภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 เมื่อรับคำสั่งซื้อพร้อมงบประมาณจากโรงพยาบาล องค์การฯ จะเซ็นสัญญาสั่งซื้อกับบริษัท ชิลลิกฯ ต่อไป คาดว่า ประมาณเตือนสิงหาคม 2564”กำลังโหลดความคิดเห็น