xs
xsm
sm
md
lg

เผย 10 อันดับแรก จังหวัดได้รับจัดสรรวัคซีนโควิด-19 สูงสุด กรุงเทพฯ เยอะสุด รองลงมาภูเก็ต-นนทบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เผย 10 จังหวัดแรก ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 สูงสุด กรุงเทพมหานครมากที่สุด 1.85 ล้านโดส ภูเก็ต 4.39 แสนโดส ส่วนใหญ่ซิโนแวคกว่า 4 แสนโดส นนทบุรี 2.47 แสนโดส แต่พบบุรีรัมย์ได้ไปถึง 1.5 แสนโดส

วันนี้ (8 มิ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า ผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิ.ย. เวลา 18.00 น. ได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวม 6,592,949 โดส ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค 4,887,279 โดส วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1,705,670 โดส ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 รวม 3,243,913 คน เข็มที่ 2 รวม 1,391,028 คน รวม 4,634,941 คน คิดเป็น 70.3% ของวัคซีนที่จัดส่ง

สำหรับจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร รวม 1,855,653 โดส ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค 1,276,873 โดส วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 578,780 โดส ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 รวม 948,363 คน เข็มที่ 2 รวม 302,081 คน รวม 1,250,444 คน คิดเป็น 67.4% ของวัคซีนที่จัดส่ง

อันดับ 2 จังหวัดภูเก็ต รวม 439,900 โดส ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค 415,800 โดส วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 24,100 โดส ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 รวม 308,186 คน เข็มที่ 2 รวม 101,180 คน รวม 409,366 คน คิดเป็น 93.1% ของวัคซีนที่จัดส่ง

อันดับ 3 จังหวัดนนทบุรี รวม 247,227 โดส ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค 185,907 โดส วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 61,320 โดส ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 รวม 135,019 คน เข็มที่ 2 รวม 43,543 คน รวม 178,562 คน คิดเป็น 72.2% ของวัคซีนที่จัดส่ง

อันดับ 4 จังหวัดสมุทรสาคร รวม 243,840 โดส ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค 197,840 โดส วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 46,000 โดส ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 รวม 133,279 คน เข็มที่ 2 รวม 110,315 คน รวม 243,594 คน คิดเป็น 99.9% ของวัคซีนที่จัดส่ง

อันดับ 5 จังหวัดชลบุรี รวม 183,960 โดส ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค 157,600 โดส วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 26,360 โดส ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 รวม 117,414 คน เข็มที่ 2 รวม 77,914 คน รวม 195,328 คน คิดเป็น 106.2% ของวัคซีนที่จัดส่ง

อันดับ 6 จังหวัดนครราชสีมา รวม 183,040 โดส ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค 159,440 โดส วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 23,600 โดส ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 รวม 117,202 คน เข็มที่ 2 รวม 24,217 คน รวม 141,419 คน คิดเป็น 77.3% ของวัคซีนที่จัดส่ง

อันดับ 7 จังหวัดเชียงใหม่ รวม 170,561 โดส ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค 140,961 โดส วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 29,600 โดส ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 รวม 64,396 คน เข็มที่ 2 รวม 25,114 คน รวม 89,510 คน คิดเป็น 52.5% ของวัคซีนที่จัดส่ง

อันดับ 8 จังหวัดสมุทรปราการ รวม 155,000 โดส ประกอบด้วน วัคซีนซิโนแวค 99,800 โดส วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 55,200 โดส ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 รวม 75,027 คน เข็มที่ 2 รวม 30,450 คน รวม 105,477 คน คิดเป็น 68.0% ของวัคซีนที่จัดส่ง

อันดับ 9 จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 154,120 โดส ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค 130,520 โดส วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 23,600 โดส ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 รวม 78,584 คน เข็มที่ 2 รวม 36,923 คน รวม 115,507 คน คิดเป็น 74.9% ของวัคซีนที่จัดส่ง

อันดับ 10 จังหวัดบุรีรัมย์ รวม 151,700 โดส ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค 135,600 โดส วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 16,100 โดส ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 รวม 101,225 คน เข็มที่ 2 รวม 41,982 คน รวม 143,207 คน คิดเป็น 94.4% ของวัคซีนที่จัดส่ง

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า เว็บไซต์วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันให้แก่สาธารณชนมาตลอด แต่พบว่าไม่เผยแพร่จำนวนผู้รับวัคซีนโควิด 19 รายจังหวัดสะสม มาตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา เป็นที่น่าสังเกตว่า ก่อนหน้านี้ มีนักการเมืองรายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า มีบางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ไม่ใช่จังหวัดหัวเมืองเศรษฐกิจสำคัญ ได้รับการจัดสรรวัคซีนมากผิดปกติ


กำลังโหลดความคิดเห็น