xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมโรคติดเชื้อฯ ชี้แจงไม่จำเป็นต้องให้ยาฟาวิพิราเวียร์แก่ผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการ-อาการน้อย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ชี้แจงไม่จำเป็นที่จะให้ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย เพราะการให้ยาโดยไม่มีความจำเป็น จะเป็นแรงกดดันให้เชื้อดื้อต่อยาได้ง่ายขึ้น และในอนาคตอาจจะเป็นปัญหาในการรักษาตามมา โดยควรจะสงวนยานี้ไว้สำหรับผู้ป่วยที่น่าจะได้ประโยชน์สูงสุด

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย คำชี้แจงเรื่อง “การให้ยาฟาวิพิราเวียร์กับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว” ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนทั่วไป ว่า “แพทย์เชี่ยวชาญเห็นชอบกรุงเทพมหานครใช้ฟาวิพิราเวียร์ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว” และปรากฏภาพกรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ในข่าวทางสื่อมวลชนบางแห่ง ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนั้น ทางสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

โดยนายกสมาคมฯ และผู้แทนกรรมการบริหารสมาคมฯ อีก 1 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมด้วยโดยตลอด ขอชี้แจงความเห็นของสมาคมโรคติดเชื้อดังนี้
1. ผู้ป่วยจำนวนหลักพันคน นับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์หลายแห่ง โดยกลุ่มที่ไม่มีอาการ และไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ไม่ได้รับยาต้านไวรัสใดๆ นอกจากยาตามอาการ ก็หายเป็นปกติได้

2. มีการศึกษาวิจัยการให้ยาฟาวิพิราเวียร์ในประเทศญี่ปุ่น โดยให้ยาผู้ป่วยที่อาการน้อยหรือไม่มีอาการ ตั้งแต่วันแรกที่มาโรงพยาบาล เทียบกับรอไป 6 วัน แล้วจึงให้ยาปรากฎว่าทั้งสองกลุ่มไม่มีผู้ป่วยที่เป็นมากขึ้น จนมีภาวะปอดอักเสบ และผู้ป่วยหายได้ทุกราย

3. การรักษาตามอาการ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อย หรือไม่มีอาการ เป็นไปตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่จัดทำขึ้นโดยกรมการแพทย์ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจจากหลายสถาบัน และแนวทางดังกล่าว มีการปรับปรุงมาเป็นระยะตามข้อมูลทางวิชาการที่มีมากขึ้นในแนวทางการรักษาฯ ฉบับปัจจุบัน จะแนะนำให้ ให้ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ กับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหากมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น สูงอายุ อ้วน มีโรคประจำตัว เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ ตามเกณฑ์ของกรมการแพทย์จัดเป็นผู้ป่วยสีเหลือง

4. ทางสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เข้าใจและรู้สึกขอบคุณในความปรารถนาดีของหลายฝ่าย ที่ต้องการให้ยาต้านไวรัสกับผู้ป่วยโดยเร็วที่สุด และมีความเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะให้ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์แก่ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย และไม่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น (ผู้ป่วยสีเขียว) การให้ยาโดยไม่มีความจำเป็นจะเป็นแรงกดดันให้เชื้อดื้อต่อยาได้ง่ายขึ้นในอนาคตและอาจจะเป็นปัญหาในการรักษาตามมา ในขณะนี้ ควรจะสงวนยานี้ไว้สำหรับผู้ป่วยที่น่าจะได้ประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หากมีกระบวนการที่จะวินิจฉัยและจัดกลุ่มผู้ป่วยที่ฉับไว รวมทั้งการบริหารจัดการที่คล่องตัวเพื่อให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้ยา ให้ได้ยาตามเวลาที่เหมาะสม ก็จะเกิดความปลอดภัย และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องให้ยาแก่ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวแต่อย่างใด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กำธร มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2563-2564




กำลังโหลดความคิดเห็น...