xs
xsm
sm
md
lg

หนึ่งในผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า ม.ศิลปากร ไม่ยอมรับแถลงการณ์สมาคม ย้อนถามศิลปินควรมีบทบาทเช่นไรต่อสังคม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์หนึ่งในผู้ก่อตั้งสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร โพสต์เฟซบุ๊กไม่ยอมรับแถลงการณ์ของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เรียกร้องให้คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มช.พิจารณาตัวเอง ชี้เป็นการฟังความข้างเดียว ย้อนถามกลับตัวศิลปินควรมีบทบาทเช่นไรต่อสังคม แนะถามรุ่นพี่ที่เคยเรียนกับศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ทัศนคติต่องานศิลปะกับสังคมควรออกมาในแนวทางใด

จากกรณีรองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ พาบุคลากรของคณะเข้าไปภายในบริเวณหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเก็บงานศิลปะของนักศึกษาไปทิ้ง รวมถึงเหตุการณ์ที่ ผศ.ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี อาจารย์สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ เข้ามาต่อว่ากลุ่มอาจารย์ให้คืนผลงานของนักศึกษา โดยได้มีการถ่ายคลิปขณะเกิดเหตุเผยแพร่สู่โลกออนไลน์ กระทั่งคณบดีถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงตลอดทั้งวัน

ต่อมา ม.เชียงใหม่ แถลงการณ์ยันชัดว่า ผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์กระทำชอบตามอำนาจหน้าที่ ปกป้องชื่อเสียงมหาวิทยาลัย กรณีประเด็นร้อนรื้อผลงานศิลปะนักศึกษา โดยชี้ว่ากลุ่มคนเข้าไปใช้พื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตและกระทำการเข้าข่ายผิดกฎหมายดัดแปลงธงชาติเขียนข้อความถ่อย

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ออกแถลงการณ์จากสมาคมนักศึกษาเก่า ในเรื่องจุดยืนของสมาคมฯ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้ระบุว่า ทางนายกและคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่า ม.ศิลปากร รู้สึกไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยของเราเป็นแหล่งบ่มเพาะศิลปินที่มีชื่อเสียงมามาก ยาวนาน และเราตระหนักว่าหัวใจและวิญญาณของศิลปิน คือ สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก

สมาคมนักศึกษาเก่า ม.ศิลปากร เรียกร้องให้คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นนักศึกษาเก่าและเคยได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น โปรดพิจารณาการกระทำและขอให้ไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก

อย่างไรก็ตาม พบว่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค. นางดลฤดี จูฑะศรี ศิลย์เก่ามัณฑนศิลป์ รุ่น 8 หนึ่งในผู้ก่อตั้งสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว “Dolrudee Bunnag” ไม่เห็นด้วยต่อแถลงการณ์ของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจากมองว่าข้อความข้อเรียกร้องที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ นางดลฤดีได้ระบุข้อความว่า

“เรื่องแถลงการณ์ของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อความที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ยังไม่เป็นที่ยอมรับ ในฐานะที่ดิฉันเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร เห็นข้อความย่อหน้าแรกก็แน่ใจว่าเป็นการออกแถลงการณ์แบบฟังความข้างเดียว ดิฉันได้เห็นเอกสารเล่าเหตุการณ์จากผู้เห็นเหตุการณ์ในโพสต์เฟซบุ๊ก และได้ดูคลิปจากข่าวมากกว่าสองครั้ง

แม้ว่าอาจารย์ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เจ้าของงานศิลปะชิ้นนั้นจะเป็นผู้ได้รับการยกย่องเช่นไรก็ตาม หากสมาคมจะอ้างคำของท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ควรถามรุ่นพี่ที่เคยเรียนกับท่านเสียก่อนว่า ทัศนคติต่องานศิลปะกับสังคมนั้นท่านอาจารย์ศิลป์เห็นเช่นไรควรออกมาในแนวทางใด และตัวศิลปินควรมีบทบาทเช่นไรต่อสังคม “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น” เป็นคติคำสอนสั้นๆ ของท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคนจำขึ้นใจ ด้วยความซาบซึ้ง เพราะในคตินี้มีการเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ซึ่งพร้อมด้วยการขัดเกลากายและจิตแล้ว

ศิลปะเป็นสิ่งจรรโลงสังคม ยึดโยงสังคมที่อาจจะคิดต่างกันแต่มีความชื่นชม ซาบซึ้งในสิ่งเดียวกันได้ และหลอมรวมทัศนคติต่อความงามและเนื้อหาให้เกิดประโยชน์แก่สังคม รวมทั้งการรู้จักและเข้าใจความเป็นมนุษย์ของมนุษย์อื่นๆ ซึ่งแวดล้อมตนอยู่ด้วย หากต้องการความเป็นปัจเจกบุคคลก็เป็นสิทธิ์ของตน แต่ต้องไม่ล่วงล้ำสิทธิหน้าที่ของบุคคลอื่นๆ ดังนั้น จึงไม่ยอมรับแถลงการณ์และวัตถุประสงค์ของนายกสมาคมและกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าศิลปากรฉบับนี้ ซึ่งอาจจะมีความจริงไม่พอกับข้อเท็จจริง

อนึ่ง เพราะเห็นว่า “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น” งานศิลปะทุกสาขาจึงไม่ควรเป็นสัญลักษณ์บั่นทอนความคิดและความสุขในชีวิตของใครๆ ทั้งสิ้น”กำลังโหลดความคิดเห็น...