xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.ตำรวจ-ผบช.ตชด.เยี่ยมชม ร.ร.ตชด.พื้นที่ 3 ประจวบฯ-เมืองเพชร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กมธ.ตำรวจ ปฏิบัติการเชิงรุก ผนึก ผบช.ตชด.เยี่ยมพื้นที่ 3 ชมการเรียนการสอน ร.ร.ตชด.ประจวบฯ-เมืองเพชร พร้อมมอบสิ่งของเด็กนักเรียน เตรียมดัน ‘โครงการสุขศาลา’ ผลักดันงบค่าอาหารเด็กเทียบเท่า สพฐ.

วันนี้ (23 ก.พ.) เวลา 10.00 น. น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม รอง ผบช.ตชด. พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธ์กล้า ผกก.ตชด.14 นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางไปยัง ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร.ร.ตชด.นเรศวรป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ ร.ร.ตชด.บ้านปาเกอะญอ (อินทรีอาสา ศกร) อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา พร้อมมอบแอลกอฮอล์สเปรย์ หน้ากากอนามัย และอาหารกลางวันอีกด้วย อีกทั้งในวันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเกษตรและประมงจังหวัด ในการมอบพันธุ์ปลานิล พันธุ์ปลาดุก เมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ไม้ ปุ๋ยคอก ท่อน้ำวางระบบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วย

พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด.กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมรับฟังการบรรยายสรุปร่วมกับ กมธ.ตำรวจฯ ในวันนี้ ซึ่งจะได้เห็นสภาพและปัญหาที่แท้จริง ซึ่ง ร.ร.ตชด.จะไม่ได้ให้แค่การศึกษาเท่านั้น ครูจะต้องเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชน เพื่อขยายผลสู่ชุมชน อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ร.ร.ตชด.เป็นศูนย์บริการความรู้สู่ชุมชนต่อไป

น.ส.จิตภัสร์กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายนิโรธ สุนทรเลขา ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนฯ ให้เดินทางมาเยี่ยม และรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้งสามแห่ง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งที่ผ่านมาในงบประมาณปี 64 ได้อภิปรายในส่วนของค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กของ ร.ร.ตชด.ในวุฒิ ป.ตรี จาก 9,000 บาท เพิ่มเป็น 12,000 ต่อเดือน ต่ำกว่าวุฒิ ป.ตรี เพิ่มเป็น 9,000 บาท ซึ่งสภาได้อนุมัติงบ ทำการเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อย นอกเหนือจากนี้ หลายโรงเรียนยังขาดในเรื่องอุปกรณ์ปฐมพยาบาล โดยจะนำเสนอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในเรื่อง “โครงการสุขศาลา” ซึ่งทุกโรงเรียนจะได้รับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ให้ครบทุกโรงเรียน

ในส่วนของค่าอาหารสำหรับนักเรียนประจำ ในวันเสาร์-อาทิตย์จะเพิ่มค่าอาหารเป็น 3 มื้อ/20 บาท และเด็กไม่ประจำ 1 มื้อ/20 บาท โดยในงบประมาณปี 65 จะผลักดันงบประมาณให้เทียบเท่า สพฐ. และจะเพิ่มมื้อเช้าและเที่ยงสำหรับเด็กไม่ประจำอีกด้วย นอกจากนี้ จากการที่ได้มารับฟังปัญหาของ ร.ร ตชด.ที่ผ่านมายังขาดแคลนรถยนต์ที่สามารถเข้าไปพื้นที่ที่ยากลำบาก การขาดแคลนกำลังพล การบรรจุผู้ดูแลเด็ก สวัสดิการเป็นข้าราชการตำรวจ การบรรจุผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะ กมธ.การตำรวจ สภาผู้แทนฯ จะทำงานเชิงรุก ไม่รับฟังปัญหาอย่างเดียว แต่จะดำเนินการประสานงานช่วยเหลือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และจะพยายามผลักดันอย่างต่อเนื่อง โดยเราตระหนักถึงความสำคัญของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน อีกทั้งยังมีภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ภารกิจการแก้ไขปัญหาการขาดโอกาสของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร หรือพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค โดยเฉพาะครูตำรวจตระเวนชายแดนที่อุทิศตน อุทิศเวลาทำงานในการให้ความรู้ อบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนเพื่อที่จะได้เป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น...