xs
xsm
sm
md
lg

ส.ส.ก้าวไกล กว่า 20 ราย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เช็กรายชื่อ ส.ส.ก้าวไกล กว่า 20 ราย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชาวเน็ตคาใจ ยื่นเรื่องขอเองหรือเปล่า อีกด้านพบว่าเป็นหน้าที่ของประธานสภาฯ เสนอรายชื่อผู้เหมาะสม

วันนี้ (22 ม.ค. 2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 จำนวน 31,268 คน (อ่านประกอบ : พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2563 จำนวน 31,268 คน)

ทางด้านเพจเฟซบุ๊ก “ซึ่งต้องพิสูจน์” ได้จำแนกรายชื่อ พบว่า อย่างน้อย 25 ราย เป็น ส.ส. พรรคก้าวไกล ประกอบด้วย

ในฐานะ ส.ส. 22 คน

1. นายขวัญเลิศ พานิชมาท
2. นายคารม พลพรกลาง
3. นายจรัส คุ้มไข่น้ำ
4. นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์
5. นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์
6. พันตำรวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ
7. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
8. นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์
9. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
10. นายทองแดง เบ็ญจะปัก
11. นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
12. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
13. นายวาโย อัศวรุ่งเรือง
14. นายวรภพ วิริยะโรจน์
15. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
16. นายวุฒินันท์ บุญชู
17. นายศักดินัย นุ่มหนู
18. นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
19. นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์
20. นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
21. นางสาวเบญจา แสงจันทร์
22. นางสาววรรณวิภา ไม้สน

ในฐานะประธานกรรมาธิการ 3 คน

1. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา
2. นายสุเทพ อู่อ้น
3. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล

เเละ อดีต ส.ส. อนาคตใหม่ อีก 7 คน

ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
1. นายชำนาญ จันทร์เรือง

ชั้น ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
1. นายไกลก้อง ไวทยาการ
2. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์
3. นายนิรามาน สุไลมาน
4. นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
5. นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ
6. นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์

ทั้งนี้ ในโลกออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงที่มาของการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องจากพรรคก้าวไกล มีแนวทางชัดเจนว่าสนับสนุนกลุ่มม็อบราษฎร ซึ่งมีท่าทีเป็นปรปักษ์ต่อสถาบัน เหตุใดถึงยื่นเรื่องขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แต่อีกด้านพบว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 ได้ระบุว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองประจำสภาผู้แทนราษฎร


กำลังโหลดความคิดเห็น...