xs
xsm
sm
md
lg

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2563 จำนวน 31,268 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 จำนวน 31,268 คน

วันนี้ (22 ม.ค. 2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 31,268 คน ประกอบด้วย ชั้นสายสะพาย จำนวน 30,042 ราย และชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับบุคคลบางประเภท จำนวน 1,226 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 ม.ค. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ส่วนหนึ่ง มีดังนี้ 


รัฐมนตรี

ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

1. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชั้นมหาวชิรมงกุฎ

1. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม
2. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม

ชั้นประถมภรณ์ช้างเผือก

1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา
2. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม

ชั้นประถมภรณ์มงกุฎไทย

1. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์
2. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์
3. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ
4. น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์
อดีตรัฐมนตรี

ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

1. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีต รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ อดีต รมว.คลัง
3. นายอุตตม สาวนายน อดีต รมว.คลัง

ชั้นมหาวชิรมงกุฎ

1. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีต รมว.ศึกษาธิการ
2. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีต รมว.การอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม

ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก

1. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีต รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีต รมว.พลังงาน
3. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีต รมว.พลังงาน

ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย

1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีต รมว.คมนาคม
2. นายลักษณ์ วจนานวัช อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์
3. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์คลิกอ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม


กำลังโหลดความคิดเห็น