xs
xsm
sm
md
lg

ผู้เสียหาย 1,034 สหกรณ์ฯคลองจั่น เข้าชื่อยื่นคำร้องศาลล้มละลายฯขอโอกาสขยายเวลาฟื้นฟูกิจการหลังจะครบกำหนด 5 ปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้เสียหาย 1,034 สหกรณ์ฯคลองจั่น เข้าชื่อยื่นคำร้องศาลล้มละลายฯ ขอโอกาสขยายเวลาฟื้นฟูกิจการหลังจะครบกำหนด 5 ปี ตามเเผนหวั่นล้มละลายหนี้สูญคนเดือดร้อนจำนวนมากวันนี้ (15 ม.ค.) ที่ศาลล้มละลายกลาง ถนนเเจ้งวัฒนะ นายเผด็จ มุ่งธัญญา ประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯคลองจั่น นางณัชชา ตั้งเลิศวิชชา เป็นผู้แทนสมาชิกเจ้าหนี้เดินทางมายื่นคำร้อง 4 ฉบับ พร้อมหนังสือมอบอำนาจจากสมาชิกเจ้าหนี้ที่ร่วมลงชื่อ 1,034 รายชื่อ ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อร้องขอต่อศาลให้โอกาสสหกรณ์ฯ คลองจั่น คงอยู่ในการฟื้นฟูกิจการเพื่อการชำระหนี้ที่คงค้างให้แก่สมาชิกและเจ้าหนี้ผู้เดือดร้อนกว่าหมื่นๆ ราย และอีกกว่าสามแสนรายที่เป็นสมาชิกกับสหกรณ์เจ้าหนี้ 74 แห่งที่จะเดือดร้อนหนัก หากสหกรณ์ฯ คลองจั่น ต้องล้มละลายปิดกิจการไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ต่อไป

นายเผด็จ กล่าวว่า แผนฟื้นฟูกิจการฉบับปัจจุบันจะครบกำหนด 5 ปี ในวันที่ 21 ม.ค. 2564 แม้จะชำระเงินคืนแล้วถึง 3,578 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20.38% แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการที่จะให้เป็นผลสำเร็จตามแผนได้ครบถ้วนสหกรณ์ฯ คลองจั่น มีความพยายามที่จะฟื้นฟูกิจการเพื่อดำเนินธุรกิจต่อเร่งหารายได้เพื่อนำเงินมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้และสมาชิก แต่การขอแก้ไขแผนในครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 ไม่ได้รับความเห็นชอบจากศาล นั่นย่อมหมายความว่า อาจจะต้องสิ้นสุดการฟื้นฟูกิจการและอาจถูกสั่งให้ล้มละลายได้

คณะผู้บริหารแผนและคณะกรรมการเจ้าหนี้ร่วมกันหาทางระดมเงินทุนจากขบวนการสหกรณ์ผ่านทาง 3 หน่วยงานสหกรณ์หลักคือ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ประสานระดมวงเงิน 3,500 ล้านบาท เข้าโครงการเงินรับฝากประจำ เงินกู้โดยมีหลักประกันเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ฯ คลองจั่น และจะทำให้สามารถชำระหนี้ได้อีกรวมเป็นยอดที่ 39% ซึ่งทางคณะผู้บริหารแผนได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนเป็นครั้งที่ 2

โดยทางสมาชิกหวังอย่างยิ่งว่าศาลล้มละลายกลางจะพิจารณาอนุญาตการขอแก้ไขแผนครั้งที่ 2 นี้ เพื่อให้โอกาสแก่สหกรณ์ฯคลองจั่น ยังคงอยู่ในการฟื้นฟูกิจการมากกว่าการถูกสั่งให้ล้มละลาย เพราะทั้งเงินฝากและเงินหุ้นของสมาชิกและเจ้าหนี้จะไม่ได้รับคืนเงินออมเงินสะสมที่สมาชิกเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้เกษียณอายุงานนำมาฝากเพื่อหวังจะได้ดอกผลมาใช้จ่ายในช่วงบั้นปลายชีวิตกัน โดยภายหลังยื่นคำร้องทางเจ้าหน้าที่ให้ติดตามผลคำสั่งศาลว่าจะมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาเพื่อไต่สวนค่อไปหรือไม่ในวันที่ 20 ม.ค.นี้

“หากศาลให้โอกาสทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยและสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ยินดีให้ความร่วมมือเเละจะนำทรัพย์สินอาคารตึกยูสหกรณ์คลองจั่นมูลค่า 3.5 พันล้านบาทค้ำประกันเเละเอาเงินมาช่วยสหกรณ์ฯชำระ 2,800 ล้านบาท เเละที่เหลือให้คลองตั่นไปบริหาร เมื่อบริหารได้สมาชิคก็จะได้เงินหุ้นคืน”  ประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯคลองจั่น กล่าว

ถามว่า ปัญหาในการฟื้นฟูไม่สำเร็จในครั้งเเรก นายเผด็จ กล่าวว่า มาจากรัฐบาลเคยรับปากตอนที่ตนเป็นประธานฯว่าจะจัดสรรงบประมาณประมาณ1หมื่นล้าน มาดูเเลในส่วนนี้จนปัจจุบันนี้ยังไม่เเม้เเต่บาทเดียว เเละทรัพย์สินที่ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ยักยอกไปยังติดตามยาก เนื่องจากยังขั้นตอนกระบวนการในศาล 3 ศาล ที่กว่าจะยึดนำมาใช้หนี้ได้ ซึ่งบางคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุด เเต่ที่ผ่านมา ก็ได้ทรัพย์สินมาจำนวนมาก เเละก็มีหน่วยงานต่างๆ คอยช่วยติดตามจำนวนมาก ทั้งดีเอสไอ ปปง.ทำให้เราได้เงินมา ถ้าศาลอนุญาตให้เราขยายเวลาก็จะยังเรียกคืนทรัพย์ได้อีกเป็นพันล้านบาท.
กำลังโหลดความคิดเห็น