xs
xsm
sm
md
lg

MEA จ่ายไฟสถานีกลางบางซื่อ รับนายกฯ เยี่ยมชม ทดสอบรถไฟฟ้าสายสีแดง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เดินทางเยี่ยมชมสถานีกลางบางซื่อ และทดลองเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดง จากสถานีกลางบางซื่อไปยังสถานีรังสิต การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ดำเนินการควบคุมจ่ายระบบไฟฟ้าเสร็จสิ้น พบว่าระบบควบคุมบริการจัดการมีความพร้อมรองรับการจ่ายไฟให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง

สำหรับการดำเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าต้นทางบางซื่อ MEA เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ภายใต้งบประมาณ 1,275 ล้านบาท มีประสิทธิภาพรองรับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงถึง 1,800 MVA เพื่อรองรับการจ่ายไฟฟ้าพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ (ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน) และพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนหรือ TOD (Transit Oriented District) ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,235 ไร่ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อาเซียน เชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Metro Grid รวมถึงพัฒนาศูนย์พหลโยธินให้เป็น Smart City และรองรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ - รังสิต) ผ่านการควบคุมบริหารจัดการระบบไฟฟ้าด้วย SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ที่ทันสมัย โดย MEA มีความพร้อมในการจัดการควบคุมจ่ายไฟฟ้าให้กับทุกสถานีรถไฟฟ้าทั้งปัจจุบันและโครงการตามแผนงานอนาคตในพื้นที่ให้บริการได้แก่ กรุงเทพ ฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ

ทั้งนี้ ระบบการจำหน่ายไฟฟ้าของสถานีต้นทางบางซื่อนั้น MEA มีการออกแบบให้มีระบบสำรองไฟฟ้าในกรณีเหตุฉุกเฉินโดยบูรณาการร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการสับถ่ายเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายสถานีไฟฟ้าแรงสูงข้างเคียงของ กฟผ. ในพื้นที่โดยรอบ 3 สถานี (สถานีไฟฟ้าแจ้งวัฒนะ พระนครเหนือ และลาดพร้าว) รวมถึงการเชื่อมโยงจากสายส่งไฟฟ้าจากสถานีย่อยข้างเคียงของ MEA เอง ทำให้เพิ่มความเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงยิ่งขึ้น อีกทั้ง MEA ยังได้ออกแบบระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่เป็นรูปแบบระบบสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมดจึงทำให้ระบบการจ่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงเสถียรภาพ ปลอดภัย และช่วยปรับทัศนียภาพบริเวณสถานีกลางบางซื่อมีทัศนียภาพที่สวยงาม นอกจากนี้ ในอนาคต MEA ยังมีความพร้อมในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับระบบการควบคุมจัดการที่ทันสมัยระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Metro Grid เพื่อพัฒนาสู่การเป็น Smart City ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

#สถานีกลางบางซื่อ
#รถไฟฟ้าสายสีแดง
#มหานครอัจฉริยะ
#MEAsmartmetrogrid
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living


กำลังโหลดความคิดเห็น...