xs
xsm
sm
md
lg

พระราชินี-เจ้าฟ้าทีปังกร เสด็จแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินวัดราชโอรสารามและวัดอรุณฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พร้อมด้วมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร และวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วันนี้ (14 ต.ค.) เมื่อเวลา 17.51 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2563 ที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร และวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลราชกุมาร โดยเสด็จในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จฯถึงพระอุโบสถวัดโอรสารามราชวรวิหาร ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนันตคุณอดุลญาณบพิตร พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 3 ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา เมื่อเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน และทรงว่า "นะโม ตัสสะ ฯ" จนครบ 3 หนแล้ว ผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่3 ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ

เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์แล้ว เสด็จฯไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก) โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินบำรุงพระอารามเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน 100 ราย เสร็จแล้วเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามถวายของที่ระลึก ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งเป็นวัดที่ 2

ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัตทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธธรรมิศราชโลกธาตุดิลก พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเที่ยนครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 2 ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลาเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน และทรงว่า "นะโม ตัสสะ ฯ" จนครบ 3 หนแล้ว ผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่2 ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เมื่อพระสงฆ์ครองผ้าพระกฐินเสร็จแล้วกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์ เสด็จฯ ไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก)

โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเกรียงศักดิ์ เพชรหมื่นไวย ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระอารามเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน 100 ราย แล้วเสด็จฯไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามถวายของที่ระลึก ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ เสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทีนเครื่องทองน้อยบูชาพระพุทธนฤมิต(พระพุทธรูปฉลองพระองค์รัชกาลที่ 2 ) เสด็จ ฯ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ แล้วเสด็จ ฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ลานหน้าเก๋งจีน วัดอรุณราชวรารามเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต