xs
xsm
sm
md
lg

ทูลกระหม่อมฯ เสด็จเป็นประธานพิธีพระราชทานรางวัลให้กับชุมชนที่ชนะการประกวดรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลให้กับชุมชนที่ชนะการประกวดรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท โดยทางททท. จัดงานเป็นผู้จัดขึ้น โดยชูจุดเด่นเที่ยวชุมชน 5 สาขา ยกระดับแบรนด์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็น องค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลให้กับชุมชนที่ชนะการประกวดรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยว ชนบท หรือ Thailand Rural Tourism Award 2020 จํานวน 15 ชุมชน ซึ่งการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานพันธมิตร จัดประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท เพื่อพัฒนา ศักยภาพการท่องเที่ยวให้กับชุมชน เป็นเกียรติและกําลังใจให้กับชุมชนในการรักษาคุณภาพการท่องเที่ยว ชุมชนในระดับประเทศ ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า โครงการ ประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ( Thailand Rural Tourism Award ) ถือเป็นอีกรางวัลหนึ่งที่ทรงคุณค่า มีความสําคัญในแวดวงการท่องเที่ยวของไทย ถือเป็นประวัติศาสตร์การทํางานร่วมกันกว่า 40 องค์กร ทั้งจาก หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน โดยการพิจารณาตัดสินเป็นไปอย่างรอบด้าน ครบทุกมิติ อันจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนซึ่งได้รับการคัดเลือกและรับมอบรางวัลในครั้งนี้ นอกจากนั้นแล้ว รางวัลนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยว วิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ ธรรมชาติอันงดงาม และความโดดเด่นของชนบทไทยที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาส วันท่องเที่ยวโลก หรือ World Tourism Day ซึ่งตรงกับวันที่ 27 กันยายนของทุกปี ททท. จึงได้ประกาศผล การประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ประจําปี พ.ศ.2563 (Thailand Rural Tourism Award 2020) ได้แก่ ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย หมู่บ้านเล็กๆ ริมแม่น้ําโขงซึ่งเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของวิถีชีวิตแบบ อีสานล้านนา และหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทยอดเยี่ยมอีก 5 สาขา ได้แก่

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Best Creative Experience)
อันดับ 1 ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
อันดับ 2 วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) จังหวัด นครศรีธรรมราช
อันดับ 3 กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Best Agro Tourism)
อันดับ 1 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อันดับ 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
อันดับ 3 ชุมชนท่องเที่ยงบ้านหนองสาน จังหวัดสกลนคร

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Best Homestay)
อันดับ 1 โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย อันดับ 2 หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กําปอง จังหวัดเชียงใหม่
อันดับ 3 บ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด จังหวัดตรัง

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Best Responsible Tourism)
อันดับ 1 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่ อันดับ 2 ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท
อันดับ 3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสําหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้ง/กลุ่มตลาดองค์กร (Best for Company Outing)
อันดับ 1 ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม อันดับ 2 ชุมชนบ้านถ้ําเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี
อันดับ 3 ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี

สําหรับเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมมาจากการลงพื้นที่ของกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสัดส่วนร้อยละ 70 และผลการลงคะแนนจากสื่อมวลชนและบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว อีกร้อยละ 30 กิจกรรมนี้ทุกชุมชนข้างต้นจะได้รับการประชาสัมพันธ์ต่อยอดการตลาดและเสนอขายอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งการเสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลก เช่น Airbnb เป็นต้น

นอกจากนี้ โครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม นักการตลาดเพื่อชุมชน ทําการแข่งขันวางแผนการตลาดขายแพ็กเกจท่องเที่ยวให้กับชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยทีมนักการตลาดฯ ซึ่งทีมที่ชนะเลิศสามารถเสนอขายวอร์เชอร์ได้มากที่สุดจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อม รางวัลเงินสด ได้แก่
ผู้ชนะอันดับ 1 ได้แก่ ทีมนักการตลาดวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง
ผู้ชนะอันดับ 2 ได้แก่ ทีมนักการตลาดชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ชนะอันดับ 3 ได้แก่ ทีมนักการตลาดโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย
ผู้ชนะอันดับ 4 ได้แก่ ทีมนักการตลาดวิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้า ทับ) จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ชนะอันดับ 5 ได้แก่ ทีมนักการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์ จังหวัดระยอง

สุดท้ายนี้ ททท.ขอขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยว ในการเพิ่มคุณค่าและความน่าสนใจให้กับสินค้าการท่องเที่ยวให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน ทําให้โครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทบรรลุความสําเร็จ อาทิ กรมการท่องเที่ยว กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) สนง.ส่งเสริมการจัดการประชุมและ นิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ บริษัท พีทีที่โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยรัฐ ตลอดจนบริษัทนําเที่ยว สมาคมด้านการท่องเที่ยว รวมกว่า 40 องค์กร


กำลังโหลดความคิดเห็น...