xs
xsm
sm
md
lg

“ชมรมเรารักชาติ” รวมตัวเคลื่อนไหว ยื่นหนังสือถึง รมว.ศธ.พิจารณาบรรจุวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้เป็นวิชาหลัก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (18 ก.ย.) เมื่อเวลา 10.00 น.ชมรมเรารักชาติ นำโดย นายพรรคพล สงศรี ประธานชมรมฯ พร้อมด้วย นายสันติ วิชัยพล เลขาธิการชมรมฯ รวมทั้ง นายสรชัช ทองเพ็ง โฆษกชมรมฯ และคณะ ได้รวมตัวออกมาเคลื่อนไหวให้กำลังใจ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมยื่นหนังสือเปิดผนึกการบรรจุวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้เป็นวิชาหลัก เพื่อให้เยาวชนและนักศึกษาได้เรียนรู้มีความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยให้มากยิ่งขึ้น

นายพรรคพล สงศรี ประธานชมรมฯ กล่าวว่า ในปัจจุบันได้มีกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา ที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มปลดแอก ได้ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และได้มีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้น ชมรมเรารักชาติ จึงได้ศึกษาข้อมูลพบว่า นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์มาน้อยมาก เพราะไม่ได้เป็นวิชาภาคบังคับ อาจจะทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ความเป็นมาที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ว่า มีความสำคัญกับสังคมไทยอย่างไรในแต่ละยุค ไม่ว่าจะเป็นยุคกรุงสุโขทัย ยุคกรุงศรีอยุธยา จนมาถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ได้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่ชาติบ้านเมือง ทางชมรมเรารักชาติขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการบรรจุวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง

นายพรรคพล กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการปลูกฝังความรักชาติบ้านเมืองในการดำรงความเป็นไทยได้อยู่จนทุกวันนี้ และบรรจุวิชาหน้าที่พลเมืองซึ่งจะได้ก่อกำเนิดหน้าที่ของพลเมืองสอดคล้อง และสัมพันธ์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ที่มีบทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญก็จะเป็นพละกำลังของประเทศชาติ นำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญมั่นคงสถิตย์สถาพรสืบไป ดังนั้น ทางชมรมเรารักชาติ ขอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการบรรจุวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นมาของไทยและหน้าที่พลเมืองอย่างถูกต้องโดยเฉาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ด้าน นายสรชัช ทองเพ็ง โฆษกชมรมเรารักชาติ กล่าวว่า เราเห็นด้วยกับการแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นเสรีภาพทางความคิดของเยาวชนที่แตกต่างกัน แต่ไม่เห็นด้วยกับความคิด หรือการกระทำที่จะนำไปสู่ความแตกแยกของคนไทย เราขอให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย และหน้าที่ของความเป็นคนไทยให้ถูกต้อง ซึ่งเราเชื่อว่าความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาความแตกแยกและทำให้เกิดความสามัคคีของคนภายในชาติได้

ด้าน นายสันติ วิชัยพล เลขาธิการชมรมฯ กล่าวว่า ในวันนี้ชมรมเรารักชาติ ได้นำกระเช้าดอกไม้มาให้กำลังใจและจดหมายเปิดผนึกถึงท่าน รมว.ศึกษาธิการ เรื่องพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในวิชาว่าด้วยประวัติศาตร์และหน้าที่พลเมืองให้เป็นวิชาหลักการเรียน เพื่อนักเรียนได้ตระหนักถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ได้มีคุณูปการสำคัญต่อสังคมไทยมาอย่างยาวนานทั้งการต่อสู้การปกครอง จนมีเอกราชเป็นของคนไทยทุกๆ รุ่น จนถึงปัจจุบันวันนี้ ในนามพวกเราชมรมเรารักชาติ ขอเป็นเเรงผลักดันและช่วยประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลและช่องทางที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียนได้รู้ประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นจากรุ่นสู่รุุ่นสืบไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...