xs
xsm
sm
md
lg

6 องค์กรวิชาชีพสื่อแถลงตั้ง “ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เปิดรายละเอียด ศปสช. 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ออกแถลงการณ์ร่วม เรื่อง การรายงานข่าวในสถานการณ์การชุมนุม จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม” พร้อมจัดทำ “ปลอกแขนสัญลักษณ์” ในการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.) เปิดรายละเอียด “ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.)” และปลอกแขนสัญลักษณ์สื่อมวลชน ระบุว่า


ตามที่ 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ประกอบด้วย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ออกแถลงการณ์ จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.)” ขึ้น

เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน ด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านอื่นๆ ที่จำเป็น โดยมีทั้งอยู่ที่ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ถนนสามเสน ตรงข้าม รพ.วชิระ) เพื่อให้การประสานงานระหว่างสื่อมวลชนกับฝ่ายผู้ชุมนุม และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับจัดทำ “ปลอกแขนสัญลักษณ์” ในการปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานข่าวการชุมนุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. “ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.)” จะตั้งอยู่ที่ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ถนนสามเสน ตรงข้าม รพ.วชิระ) จะเปิดดำเนินการวันเสาร์ที่ 19 กันยายน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการชุมนุมจะยุติ โดยมี นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการและอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ

2. การจัดทำ “ปลอกแขนสัญลักษณ์” ในการปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานข่าวการชุมนุม

แจกไม่เกินสังกัดละ 20 ชิ้น สำหรับสื่อมวลชนที่มีต้นสังกัดเป็นสมาชิกของ 3 องค์กรสื่อ ได้แก่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ส่วนกรณีที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ให้พิจารณาเป็นกรณีๆไป มีรายละเอียดดังนี้

การลงทะเบียน ทั้งแบบ Offline และ Online

แบบ Offilne

- ให้สำนักข่าว/ต้นสังกัด ออกหนังสือรับรองการเป็นพนักงานของสื่อมวลชน ที่มีความจำเป็นลงพื้นที่รายงานข่าวการชุมนุม โดยมีรายละเอียดที่ต้องระบุ คือ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ อีเมล และไอดี Line ระบุในเอกสารรับรอง

จัดส่งเอกสารที่ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยไทย เลขที่ 538/1 ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือส่งมาที่ tjareporter@gmail.com

แบบ Online

- สื่อมวลชนแต่ละท่านที่ได้รับการรองรับจากต้นสังกัด ให้กรอกรายละเอียดส่วนบุคคล ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/BYjCmEVMux3KfoNw7 เพื่อจัดตั้งกลุ่ม Line ในการประสานงานภายใต้ ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม

ในการลงทะเบียนของสื่อมวลชนต่างประเทศ ใช้เอกสารรับรองจากต้นสังกัดเช่นเดียวกัน และกรอกรายละเอียดแบบ Online ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/BYjCmEVMux3KfoNw7 พร้อมกับเพิ่มเติมเอกสารการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศประกอบด้วย

ทั้งนี้ “ปลอกแขนสัญลักษณ์” ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการผลิต ซึ่งคาดว่าจะทยอยผลิตแล้วเสร็จวันที่ 18 กันยายน เป็นต้นไป จากนั้นจะมีการประสานให้แต่ละสังกัดส่งตัวแทนมารับมอบต่อไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ “ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.)” สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-668-9422 เฟซบุ๊กแฟนเพจ “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยThai Journalists Association” และติดตามข่าวสารได้ที่ Oficial line “สมาคมนักข่าว-TJA Thai Journalists Association”


กำลังโหลดความคิดเห็น...