xs
xsm
sm
md
lg

ปีติ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงพระเมตตา โปรดฯ ให้อธิการบดีจุฬาฯ มอบปริญญาบัตรให้บัณฑิตป่วยหนัก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงให้อธิการบดีจุฬาฯ เชิญปริญญาบัตรมอบนิสิตป่วยหนัก ซึ่งเรียนจบการศึกษาจาก คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ศ.บัณฑิต เอื้อภากรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เป็นผู้เชิญปริญญาบัตรจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปพระราชทานแก่ น.ส.อสมา พุคโต ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ก่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ใน วันที่ 1 และ 2 ต.ค.63 เป็นกรณีพิเศษ

เนื่องจากมีโรคภัยเบียดเบียน ไม่สามารถรับพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดการได้ สร้างความปลาบปลื้มใจ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ แก่นิสิต และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

โดยบัณฑิตคนดังกล่าว น.ส.อสมา พุคโต อายุ 24 ปี เป็นมะเร็งที่ไต ระยะสุดท้าย ซึ่งเรียนจบการศึกษาจาก คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทางครอบครัวของ น.ส.อสมา ได้เขียนจดหมายไปถึงมหาวิทยาลัย ว่าบุตรสาวมีอาการป่วยหนัก จึงเป็นห่วงว่าจะไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ เมื่อทางมหาวิทยาลัยทราบเรื่อง จึงได้นำเข้ากราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเมตตาพระราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งในครั้งแรกจะให้เข้ารับจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเอง

แต่นิสิตไม่สามารถเดินทางมาได้ จึงทรงรับสั่งให้อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญปริญญาบัตร มามอบให้นิสิตถึงบ้านพักที่ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งในขณะที่เจ้าหน้าที่ไปจัดเตรียมสถานที่ที่บ้าน นิสิตมีอาการชักเกร็ง หมดสติ และหยุดหายใจ จนเจ้าเจ้าหน้าที่ต้องทำ CPR ไป 1-2 นาที จึงนำตัวส่ง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เมื่ออาการดีขึ้นจึงขอใช้สถานที่ในการทำพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจนเสร็จสิ้น

น.ส.อสมา ในชุดครุยได้รับพระรานทานปริญญาบัตรตามที่ได้ตั้งใจไว้พร้อมหน้าพ่อแม่ สร้างความปลาบปลื้มใจ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว พุคโต อย่างหาที่สุดมิได้ ขณะอยู่ในพิธีผู้ร่วมงานต่างน้ำตาไหลในความประทับใจที่ได้สานฝันให้ น.ส.อุสมา เนื่องจากเป็นนักศึกษาที่เรียนดี มีความขยัน และกตัญญูต่อพ่อแม่

ด้าน นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เผยว่าได้ต้อนรับ ศ.บัณฑิต เอื้อภากรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชิญปริญญาบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปพระราชทานแก่ น.ส.อสมา พุดโต ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ก่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 1 และ 2 ต.ค.63) เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีโรคภัยเบียดเบียนไม่สามารถรับพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดการได้ ที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร