xs
xsm
sm
md
lg

หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา จัดกิจกรรมศิลปะ “Pop up card workshop นิทานชาดก” ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เปลี่ยนสถานะพระภิกษุและสามเณรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และ วัดสามพระยาวรวิหาร จำนวน 23 รูป จากผู้ให้คำสั่งสอนด้านจิตใจมาเป็นผู้รับความรู้ด้านศิลปะผ่านกิจกรรม “Pop up card workshop นิทานชาดก” ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงาน “สอนศิลป์ ถิ่นบางลำพู” จัดโดยหอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา เพื่อต่อยอดการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ฝึกสมาธิ และพัฒนารูปแบบการเผยแพร่คำสอนต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 63 หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา จัดกิจกรรม “Pop up card workshop” ซึ่งเป็นการสอนศิลปะให้แก่พระภิกษุและสามเณรจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และ วัดสามพระยาวรวิหาร จำนวนรวม 23 รูป จากกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ นำโดย นายเทิดธันวา คะนะมะ ซึ่งเป็นศิลปินอิสระที่ฝากผลงานในเวทีต่างๆ มาอย่างมากมาย อาทิ รางวัลยอดเยี่ยม ดีเด่น และชมเชย ระดับเยาวชน รวม 7 ครั้ง จากเวทีประกวดศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 21-27 และรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการประกวดภาพ Doodle 4 Google จากผลงาน “สุพรรณหงส์” เป็นต้น รวมถึงน้องชายในสายเลือด นายทิวทัศน์ คะนะมะ อาจารย์วรัญญู ช่างประดิษฐ์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางครองนวล ลิ่วมโนมนต์ ผู้จัดการ สังกัดฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ดำเนินงานโดยเน้นการทำงานร่วมกับชุมชนในการใช้เครือข่ายศิลปินที่ชนะการประกวดของโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท.มาต่อยอดสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมการสอนศิลปะให้แก่พระภิกษุและสามเณรในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน “สอนศิลป์ ถิ่นบางลำพู” ที่มุ่งเน้นการใช้หอศิลป์เป็นศูนย์กลางในการมอบทักษะด้านศิลปะและทักษะที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้กับชุมชนบางลำพู เช่น นักเรียน นักศึกษา ครอบครัว ลูกหลานพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ และพระภิกษุ ในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อนำไปสร้างประโยชน์สาธารณะต่อไป อีกทั้ง การใช้หอศิลป์เป็นเวทีจัดแสดงและเป็นแหล่งข้อมูลของดีของชุมชนในพื้นที่อันจะช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่ง

กิจกรรมสอนศิลปะ “Pop up card workshop นิทานชาดก” เป็นการฝึกทักษะสร้างสรรค์ และการวาดภาพประกอบ โดยนำข้อคิดจากการอ่านนิทานชาดกมาประยุกต์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะศิลปะในด้านศาสนาและวัฒนธรรมแก่พระภิกษุวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และวัดสามพระยา
กำลังโหลดความคิดเห็น