xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน และพระราชทานสิ่งของแก่บุคคลไร้ที่พึ่ง จ.ปทุมธานี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน และพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่บุคคลไร้ที่พึ่ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 ส.ค. 2563 ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและโภชนาการของบุคคลไร้ที่พึ่ง อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจที่แจ่มใส สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งยังทรงคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (COVID-19) ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน รวมถึงเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ไปมอบแก่บุคคลไร้ที่พึ่ง และเจ้าหน้าที่ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในสถานสงเคราะห์ดังกล่าว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563

วันนี้ (10 ส.ค.) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน และพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่บุคคลไร้ที่พึ่ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี ท่านผู้หญิงสุภรณ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต เป็นประธานเชิญอาหารพระราชทาน และเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ไปพระราชทานเลี้ยงและมอบแก่บุคคลไร้ที่พึ่ง เพื่อให้บุคคลไร้ที่พึ่งได้รับประทานอาหารที่มีรสชาติอร่อย และถูกหลักโภชนาการ ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่บุคคลไร้ที่พึ่ง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับเทศบาลตำบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบสถานสงเคราะห์ ได้แก่ ทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บขยะกับวัชพืชในคูระบายน้ำ ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม สบายตา ร่มรื่น ไม่เป็นแหล่งที่อาศัยของสัตว์มีพิษและยุง เพื่อให้บุคคลไร้ที่พึ่งได้ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงและแจ่มใส
กำลังโหลดความคิดเห็น