xs
xsm
sm
md
lg

ทช.ชวนหน่วยงานรัฐ-เอกชน ร่วมโครงการ Green Office เชื่อช่วยลดการเกิดปัญหาขยะทะเล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชวนสำนักงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานท้องถิ่น ร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เชื่อส่งผลให้เกิดการลดการปล่อย Green House Gases ในทุกภาคส่วน และตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริโภค อันนำไปสู่การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
วันนี้ (9 ส.ค.) นายพงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักงานเลขากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เลขาของคณะทำงาน Green Office ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นายพงษ์พันธุ์ กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภารกิจหลัก ดูแลทรัพยากรทางทะเลทั้งหมด ตลอดจนทรัพยากรป่าชายเลนทั้งหมด ทรัพยากรทางทะเลตั้งแต่ฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน เช่นฝั่งทะเลตรัง หรือที่มีฝูงพะยูน อยู่เยอะๆ ประมาณ 300 กว่าตัว

ป้ัญหาขยะทะเล จัดเป็นส่วนหนึ่งในปัญหาที่ขาดการแก้ไขอย่างถูกต้อง และจากสถานการณ์ที่ประเทศไทยถูกระบุว่ามีขยะทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยมีการปล่อยขยะลงสู่ท้องทะเลมากกว่า 1 ล้านตันต่อปี ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก ที่ยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาแน่ชัดได้

นายพงษ์พันธุ์ กล่าวอีกว่า มันกลายเป็นว่าสัตว์ไม่รู้แล้วกินลงไป ระบบนิเวศที่ไปด้วยกันหมด กลายเป็นห่วงโซ่ อย่างเช่น น้องมาเรียม ที่ตายเพราะกินถุงพลาสติก มันทำให้ปลุกกระแสสังคม เห็นปัญหาสังคม

โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office เป็นจุดเริ่มต้นจากข้างบนลงไปถึงทะเล ไม่ใช่เรื่องยาก ดักตั้งแต่ต้นทาง สำนักงาน บ้าน เป็นโครงการเริ่ม ลด เลิก ใช้ถุงพลาสติก หรือขยะพลาสติกต่างๆ
“โดยเริ่มจากสำนักงานให้เป็นระเบียบ มีความสะอาด และพร้อมให้เจ้าหน้าที่ ได้ทำงานและมีความรู้สึกที่ดี G-Green เป็นเครื่องมือที่ดี ที่สามารถรวมเป้นอันหนึ่งอกันเดียวกันได้ เป็นเหมือนการปลี่ยนรูปลักษณ์ เปลี่ยนพฤติกรรม การลดใช้พลาสติก ให้ขยะมีมูลค่า เพิ่มมากขึ้น แยกขยะให้ชัดเจน จึงอยากแนะนำโครงการสำหรับสำนักงาน เริมต้นจากตัวเราเอง แล้วทุกอย่างจะขับเคลื่อน ลองโครงการ Green Office” นายพงษ์พันธุ์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นโครงการด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มสำนักงาน หลักสำคัญของ สำนักงานสีเขียว คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รองรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)

สำนักงานสีเขียว (Green Office) มุ่งเน้นการยกระดับสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมขยายการดำเนินงานสู่สำนักงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานท้องถิ่น จะส่งผลให้เกิดการลดการปล่อย Green House Gases (GHG) ในทุกภาคส่วน และตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริโภค อันนำไปสู่การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...