xs
xsm
sm
md
lg

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ เสด็จไปในงาน "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด 80 ปี" พระราชทานชุดเยี่ยมผู้ป่วย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิรพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปยังห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด 80 ปี”

วันนี้ (1 ส.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิรพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปยังห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด 80 ปี”

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ เรือเอก นายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา นายกสโมสรอาสากาชาด เฝ้าถวายเอกสารอาสาสาร จากนั้น พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่นางสาวมัลลิกา พิพัฒน์วีรวัฒน์ ผู้แทนอาสากาชาด และพระราชทานชุดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยแก่นางจุฑามาศ อรรคเศรษฐัง ผู้แทนอาสากาชาด

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มีพระเมตตาแก่พสกนิกร โปรดให้อาสากาชาด นำชุดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยไปมอบให้กับผู้ป่วยสามัญและพระภิกษุอาพาธ ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อีกทั้งทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่บาดเจ็บจากราชการสนามในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลตำรวจ และมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,900 ชุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย

ต่อมา พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย จำนวน 4 ราย และถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 6 ราย

จากนั้น เสด็จออกจากห้องประชุม พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการ “สายธารแห่งพระกรุณาธิคุณ” และเสด็จไปยังบริเวณพิธีปล่อยขบวนคาราวานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ณ ลานด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงโบกธงปล่อยคาราวานเยี่ยมบ้าน

ในโอกาสครบรอบ 80 ปี สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมปล่อยคาราวานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน จำนวน 10 คัน เพื่อสืบสานพระปณิธานแห่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงมีต่อสำนักงานอาสากาชาดมาโดยตลอด ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2537 ทรงพระกรุณารับโครงการ “อาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน” ไว้ในพระอุปถัมภ์ จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 20 ปี ที่ทรงงานด้านสังคมสงเคราะห์ และ สาธารณสุขด้วยพระวิริยะอุตสาหะ
กำลังโหลดความคิดเห็น...