xs
xsm
sm
md
lg

ฝันเป็นจริง! กษ.ประกาศตั้งมหา’ลัยสหกรณ์ หลังจากที่รอมาหลาย 10 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงเกษตรฯ ถือฤกษ์วันสหกรณ์สากล ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยสหกรณ์ พร้อมพัฒนาสหกรณ์ 4.0 ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและดันโมเดลการตลาด 2 มิติ ขยายตลาดเพิ่มรายได้

วันนี้ (4 ก.ค.) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ในการปาฐกถาพิเศษ “ยกเครื่องสหกรณ์ไทยสู่ยุคการค้าดิจิทัล” หลังวิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมรัศนีแจ่มจรัส เนื่องในวันสหกรณ์สากล ครั้งที่ 97 วันนี้ ว่า สหกรณ์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศ เพราะเป็นฐานรากเศรษฐกิจ และฐานชีวิตเกษตรกรจำเป็นต้องตื่นรู้และตื่นตัวตลอดเวลาในการปรับรูปแบบธุรกิจและการค้าเพื่อรับมือกับวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ในยุคโควิดและยุคดิจิทัลที่มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงต้องเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การผลิต การแปรรูป และการตลาด

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาองค์กรและสมาชิกของสหกรณ์โดยจะจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยสหกรณ์” (Coop University) ในทุกภาค ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกมหาวิทยาลัยในทุกภูมิภาคและจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 16 สิงหาคม ซึ่ง “มหาวิทยาลัยสหกรณ์” เป็นส่วนหนึ่งของระบบ AIC ประเภทศูนย์แห่งความเป็นเลิศ มีหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และอบรมบ่มเพาะผู้นำและสมาชิกของสหกรณ์ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท

นอกจากนี้ จะสนับสนุนสหกรณ์ให้ใช้โมเดลการตลาด 2 มิติ (Double Merket) ในรูปแบบออฟไลน์เชื่อมออนไลน์ (offline 2 online:O2O) เพื่อขยายตลาดเพิ่มรายได้ให้สหกรณ์ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิตและนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ และนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” บนความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์เป็นแกนร่วมกับทุกภาคส่วน

“ชาวสหกรณ์รอมาหลายสิบปีที่จะมีมหาวิทยาลัยสหกรณ์ คราวนี้ฝันเป็นจริงแล้วในวันที่ 16 สิงหาคมปีนี้ครับ” นายอลงกรณ์ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...