xs
xsm
sm
md
lg

นักต่อสู้เพื่อเด็กไทย คว้ารางวัลสิทธิมนุษยชนนานาชาติ 2020 หลังดำเนินงานด้านสิทธิเด็กมานานกว่า 20 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนนานาชาติ บังกลาเทศ มอบรางวัลนักต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนและการรักชาติ ประจำปี 2563 ให้กับ นายรัชพล สุวรรณโชติ ผู้ที่ดำเนินงานด้านสิทธิเด็กมาต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. เพจ “Access to Human Right International (AHRI)” องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนนานาชาติ บังกลาเทศ โพสต์ข้อความชื่นชม นายรัชพล สุวรรณโชติ นายกสมาคมและผู้ก่อตั้งโครงการศูนย์ข่าวเยาวชนไทย และศูนย์ข่าวเด็กและเยาวชนอาเซียน ในฐานะผู้ที่ดำเนินงานด้านสิทธิเด็กมาต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี และยังดำเนินการกิจกรรมด้านสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญของสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงการปลูกฝังความรักชาติให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตมาเป็นอนาคตของชาติ หลังได้รับรางวัลนักต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนและการรักชาติ ประจำปี 2563 “Humanity and Patriotism Award 2020”

ทั้งนี้ นายรัชพล สุวรรณโชติ ได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการศูนย์ข่าวเยาวชนไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน เช่น องค์การยูนิเซฟ (ประเทศไทย), สำนักงานคณะกรรมาการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.), สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (สอ.ดย) และ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น โดยดำเนินงานตามแนวคิดของสิทธิเด็ก คือ เด็กมีสิทธิในการมีส่วนร่วม (Children have the right to participate) โดยเป็นแนวคิดจากการเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ ซึ่งมีอิทธิพลสูงสุด และปัจจุบันยังครอบคลุมในหลากหลายสื่อรวมถึงสื่อโซเซียลมีเดียอีกด้วย โดยตลอด 20 ปี นายรัชพล สุวรรณโชติ ได้ดำเนินการโครงการในหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก เช่น สิทธิด้านการศึกษาของเด็กชาวเขา, สิทธิด้านการมีสุขภาพที่ดีของเด็ก, สิทธิด้านการมีสัญชาติของเด็กชายขอบและเด็กไร้สัญชาติ, สิทธิด้านการเรียนของเด็กในโรงเรียนขนาดใหญ่และเล็ก, สิทธิของเด็กสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, สิทธิของการนับถือศาสนาที่รวมถึงศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์, สิทธิของเด็กที่เป็นสามเณร ฯลฯ โดยได้ดำเนินการครอบคลุมหลากหลายประเด็นด้านสิทธิเด็กต่อเนื่องกว่า 20 ปี และมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมากว่า 60 จังหวัดทั่วประเทศ

นายรัชพล สุวรรณโชติ ยังถือว่าเป็นคนไทยคนแรก และคนเดียวจนถึงปัจจุบัน ที่ได้รับ รางวัล International EMMY award 2007 ในฐานะที่ 1 ของโลก ณ กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยรางวัล เอมมี่ อวอร์ด ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดในวงการโทรทัศน์ เทียบเท่ากับรางวัลออสการ์ ของวงการภาพยนตร์ (ก่อนได้รับรางวัลที่ 1 ของโลก ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย-แปซิฟิก ที่ญี่ปุ่น แล้วจึงเป็นตัวแทนทวีปเอเชีย-แปซิฟิก ไปชิงรางวัลกับผู้ชนะจากทวีปอื่นๆ ที่นิวยอร์ก จนได้รับรางชนะเลิศอันอับ 1 ของโลกกลับมาให้ประเทศไทย) นอกจากจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กว่า 50 ประเทศทั่วโลกแล้ว นายรัชพล สุวรรณโชติ ยังเป็นผู้ก่อตั้ง ศูนย์ข่าวเด็กและเยาวชนอาเซียน ใน 10 ประเทศอาเซียน เพื่อเชื่อมเครือข่ายนักข่าวเด็กและเยาวชนใน 10 ประเทศอาเซียน ให้สามารถใช้สื่อโซเชียล ในการเชื่อมต่อกัน เพื่อแลกเปลียน เรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของอาเซียน โดยเริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน โดยในช่วงวิกฤตโควิด-19 เครือข่ายศูนย์ข่าวเด็กและเยาวชนอาเซียน 10 ประเทศ ยังแลกเปลี่ยนข้อมูลและช่วยประสานงานกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...