xs
xsm
sm
md
lg

“องค์กรพิทักษ์สัตว์” จี้หยุดผสมพันธุ์เสือเพื่อความบันเทิง วอน ปชช.ร่วมลงชื่อ ผลักดันแก้ พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ป่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (23 มิ.ย.) นายปัญจเดช สิงห์โท ที่ปรึกษาด้านการผลักดันนโยบาย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก กล่าวถึงสถานการณ์เสือในประเทศไทย ที่มีจำนวนเสือที่อยู่ในกรงเลี้ยงทั้งหมดจำนวนประมาน 1,500 ตัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเสือโคร่งเบงกอล หรือ เสือโคร่งไซบีเรีย ซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์ท้องถิ่น การผสมพันธุ์เสือในกรง ทำให้จำนวนเสือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึงกว่า 200 ตัว ในรอบสิบปีที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าไม่ใช่ทำเพื่อการอนุรักษ์ แต่เป็นการเร่งเพิ่มจำนวนเสือ เพื่อนำเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ใช้สัตว์ป่าเพื่อความบันเทิง

นายปัญจเดช กล่าวต่อว่า ข้อมูลจากการศึกษาด้านต่างๆ พบว่า การผสมพันธุ์เสือที่เกิดขึ้นอย่างไม่ถูกต้องนี้เป็นไปเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการค้า ทั้งเสือที่มีชีวิตและชิ้นส่วนของเสือ เพื่อใช้ทำยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะทำให้ประเทศไทยตกอยู่ในสถานะละเมิดอนุสัญญาไซเตส ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ห้ามมิให้มีการค้าทั้งเสือที่มีชีวิต ชิ้นส่วน หรือผลิตภัณฑ์ โดยเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการอนุสัญญา CITES ได้มีหนังสือแจ้งเตือนมายังรัฐบาลไทย เพื่อให้ออกมาตรการในการควบคุมปริมาณเสือที่อยู่ในกรงเลี้ยง เนื่องจากมีมากเกินความจำเป็น และอาจมีการลักลอบค้าอย่างผิดกฎหมายได้

“กระบวนการผสมพันธุุ์ดังกล่าวยังเป็นต้นทางและจุดเริ่มต้นของการลักลอบค้าชิ้นส่วนเพื่อทำยาแผนโบราณและชิ้นส่วนเสือดังกล่าว การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการผสมพันธุ์เสือเพื่อใช้ในการพาณิชย์ดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนการดับไฟแต่ต้นลมและยุติวงจรการค้าชิ้นส่วนเสือไปในตัวยุติการผสมพันธุ์เสือในกรง คือ ยุติการทารุณกรรมสัตว์กระบวนการเลี้ยงที่ไม่เหมาะสม ทั้งขนาดของกรง สถานที่เลี้ยง อาหาร รวมทั้งการฝึกเสือเพื่อนำมาแสดง เป็นภาพรวมที่ทำให้เสือแต่ละตัวต้องพบกับความทุกข์ทรมานแสนสาหัส” นายปัญจเดช กล่าว

นายปัญจเดช กล่าวต่อว่า ในปัจจุบันกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2560 ยังมีช่องว่างและยังเปิดโอกาส ในการอนุญาตให้ผสมพันธุ์เสือในกรงเลี้ยงได้ ถึงแม้กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีมาตรการในการติดตามควบคุมและบังคับใช้กฎหมายในการผสมพันธุ์เสือดังกล่าว เช่น การแยกพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ การตรวจดีเอ็นเอเสือ แต่จากข้อมูลก็ยังพบการลักลอบผสมพันธุ์เสืออย่างต่อเนื่อง การผสมพันธุ์ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง จะมีผลเสียทางด้านพันธุกรรมที่เกิดจากการผสมเลือดชิด ทำให้ร่างกายไม่สมบูรณ์ และมักจะมีชีวิตอยู่ไม่นาน ด้วยเหตุนี้ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก จึงทำการรณรงค์เรียกร้องให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนนโยบาย ให้เกิดการยุติการผสมพันธุ์เสือในกรงเลี้ยง เพื่อป้องกันการเพิ่มจานวนเสือซึ่งเป็นสัตว์ป่า ที่จะถูกนำมาใช้ เพื่อความบันเทิงและทำการค้าในรูปแบบต่างๆ ในการรณรงค์นี้ เราต้องการผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนอย่างน้อย 10,000 ชื่อ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ส่งมาที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก หรือ www.worldanimalprotection.or.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...